Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: meebooo trong 12:31:31 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9604Tiêu đề: giúp em một số câu trog đề thi thử!
Gửi bởi: meebooo trong 12:31:31 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
1.Hai nguồn sóng kết hợp luôn ngược pha có cùng biên độ A gây ra tại M sự giao thoa với biên độ 2A. Nếu tăng tần số dao động của hai nguồn lên 2 lần thì biên độ dao động tại M khi này là
đa là 0
2.Trong phản ứng dây chuyền của hạt nhân 235U , phản ứng thứ nhất có 100 hạt nhân 235U  bị phân rã và hệ số nhân notron là 1,6. Tính tổng số hạt nhân bị phân rã đến phản ứng thứ 100.
đa là 6,88.10^22
3.Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định thì điện áp hiệu dụng trên R, L và C lần lượt là 60V, 120V và 60V. Thay C bởi tụ điện C’ thì điện áp hiệu dụng trên tụ C’ là 40V, khi đó, điện áp hiệu dụng trên R là
A. 53,09 V       B. 63,33 V.       C. 40,57 V.       D. 47,72V.
4.Một chất điểm chuyển động trên đường tròn đường kính AB=10cm  với gia tốc tiếp tuyến a=2cm/s2  thì hình chiếu của nó xuống đường kính AB
A. dao động điều hòa với biên độ 10cm.
B. dao động điều hòa với chu kỳ 1s.
C. dao động điều hòa với gia tốc cực đại  a=2cm/s2.
D. không dao động điều hòa.
5.Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai quỹ đạo song song, cùng phương, cùng tần số nhưng lệch pha nhau góc phi . Gọi T là chu kỳ dao động. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần các chất điểm có cùng li độ là
đa là T/2
6.Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm thuần và hai đầu tụ điện lần lượt là 30can2 ,60can2 và 90can2 . Khi điện áp tức thời ở hai đầu điện trở là 30V thì điện áp tức thời ở hai đầu mạch là
A. 42,43V      B. 81,96V      C. 60V         D. 90V
mình cảm ơn nhìu lắm!Tiêu đề: Trả lời: giúp em một số câu trog đề thi thử!
Gửi bởi: onehitandrun trong 12:49:34 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

3.Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định thì điện áp hiệu dụng trên R, L và C lần lượt là 60V, 120V và 60V. Thay C bởi tụ điện C’ thì điện áp hiệu dụng trên tụ C’ là 40V, khi đó, điện áp hiệu dụng trên R là
A. 53,09 V       B. 63,33 V.       C. 40,57 V.       D. 47,72V.

Do tụ thay đổi và R,L không đổi nên:
[tex] \frac{U_L}{U_R}=2 \to U_L=2U_R ; U=60\sqrt{2} [/tex]
Thay tụ C bởi C': [tex] U^2 =U_R^2 + (2U_R -U_C{^'})^2 \to U_R [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp em một số câu trog đề thi thử!
Gửi bởi: vanlovehang trong 03:24:58 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
câu 1: u= [tex]2cos(\pi \frac{d2-d1}{\lambda }-\pi /2) cos (...) => \frac{d2-d1}{\lambda }-1/2=2k\Rightarrow \frac{d2-d1}{\lambda }=2k+1/2[/tex]
tăng tần số 2 lần => \lambda'=\lambda/2
=> u=2Acos(pi.(2k+1/2).2-pi/2)cos(....) 
pi.(2k+1/2).2-pi/2=pi ( 4k+pi/2) = > cos=0 => biên độ = 0


Tiêu đề: Trả lời: giúp em một số câu trog đề thi thử!
Gửi bởi: anhngoca1 trong 04:38:23 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
5.Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai quỹ đạo song song, cùng phương, cùng tần số nhưng lệch pha nhau góc phi . Gọi T là chu kỳ dao động. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần các chất điểm có cùng li độ là?
  bạn nhìn xem câu này thiếu đề????


Tiêu đề: Trả lời: giúp em một số câu trog đề thi thử!
Gửi bởi: kydhhd trong 04:45:30 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012


4.Một chất điểm chuyển động trên đường tròn đường kính AB=10cm  với gia tốc tiếp tuyến a=2cm/s2  thì hình chiếu của nó xuống đường kính AB
A. dao động điều hòa với biên độ 10cm.
B. dao động điều hòa với chu kỳ 1s.
C. dao động điều hòa với gia tốc cực đại  a=2cm/s2.
D. không dao động điều hòa.

gia tốc tiếp tuyên mà luôn bằng 2 thì đây không phải chuyển động tròn đều mà
 chuyển động tròn đều thì hình chiếu của nó trên AB là 1 dao động điêu hòa(nhưng đề không nới gi nên loại 3 đáp án A,B,C) nên chon D


Tiêu đề: Trả lời: giúp em một số câu trog đề thi thử!
Gửi bởi: kydhhd trong 04:54:46 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

5.Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai quỹ đạo song song, cùng phương, cùng tần số nhưng lệch pha nhau góc phi . Gọi T là chu kỳ dao động. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần các chất điểm có cùng li độ là
đa là T/2

câu này thời gian ngắn nhất để chúng cùng li độ là T/2 đúng ngồi không thiếu đề đâu. xem hình vẽ


Tiêu đề: Trả lời: giúp em một số câu trog đề thi thử!
Gửi bởi: kydhhd trong 05:16:41 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

6.Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm thuần và hai đầu tụ điện lần lượt là 30can2 ,60can2 và 90can2 . Khi điện áp tức thời ở hai đầu điện trở là 30V thì điện áp tức thời ở hai đầu mạch là
A. 42,43V      B. 81,96V      C. 60V         D. 90V
mình cảm ơn nhìu lắm!


điện áp hiệu dụng 2 đầu mạch điện là:
[tex]U^{2}=(30\sqrt{2})^{2}+(90\sqrt{2}-60\sqrt{2})^{2}=60^{2}\Rightarrow U=60V[/tex]
Hiệu điện thế chạm pha hơn Ur một góc:[tex]tan\varphi =\frac{Ul-Uc}{Ur}\Rightarrow \varphi =-\frac{\Pi }{4}[/tex]
tại thời điểm Ur=30V thì véc tơ Ur tạo với trục cos 1 góc là pi/4 mà U chạm pha hơn Ur 1 góc pi/4 nên U nằm trên trục cos--->u= 60V(xem hình)


Tiêu đề: Trả lời: giúp em một số câu trog đề thi thử!
Gửi bởi: anhngoca1 trong 07:01:34 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

5.Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai quỹ đạo song song, cùng phương, cùng tần số nhưng lệch pha nhau góc phi . Gọi T là chu kỳ dao động. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần các chất điểm có cùng li độ là
đa là T/2

câu này thời gian ngắn nhất để chúng cùng li độ là T/2 đúng ngồi không thiếu đề đâu. xem hình vẽ
  taị sao thời gian ngắn nhất lại là T/2, hai vật không xuất phát từ 1 vị trí ban đầu là vị trí cân bằng


Tiêu đề: Trả lời: giúp em một số câu trog đề thi thử!
Gửi bởi: anhngoca1 trong 07:27:48 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012


4.Một chất điểm chuyển động trên đường tròn đường kính AB=10cm  với gia tốc tiếp tuyến a=2cm/s2  thì hình chiếu của nó xuống đường kính AB
A. dao động điều hòa với biên độ 10cm.
B. dao động điều hòa với chu kỳ 1s.
C. dao động điều hòa với gia tốc cực đại  a=2cm/s2.
D. không dao động điều hòa.

gia tốc tiếp tuyên mà luôn bằng 2 thì đây không phải chuyển động tròn đều mà
 chuyển động tròn đều thì hình chiếu của nó trên AB là 1 dao động điêu hòa(nhưng đề không nới gi nên loại 3 đáp án A,B,C) nên chon D

   mình muốn hỏi tại sao gia tốc tiếp tuyến bằng 2 thì không phải chuyển động tròn đều,ai giải thích cụ thể giúp mình dc không