Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KPS trong 10:06:20 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9599Tiêu đề: DAO ĐỘNG TẮT DẦN
Gửi bởi: KPS trong 10:06:20 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
1) Một vật dao động tắt dần chậm.Cứ sau mỗi chu kỳ, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là?
GIÚP TỚ CÂU NÀY VS...


Tiêu đề: Trả lời: DAO ĐỘNG TẮT DẦN
Gửi bởi: traugia trong 10:37:49 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
1) Một vật dao động tắt dần chậm.Cứ sau mỗi chu kỳ, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là?
GIÚP TỚ CÂU NÀY VS...
Dao động tắt dần chậm nghĩa là chu kì coi là không đổi.
        A1 = 0,97A0
Phần năng lượng con lắc mất đi trong 1 dao động toàn phần:
       [tex]\Delta W = W_{0} -W_{1} = \frac{1}{2}m\omega ^{2}(A_{0}^{2}-A_{1}^{2}) = 0,0591 W_{0}[/tex]
     => Phần năng lượng mất đi sau 1 chu kì là 5,91%