Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Văn Đức trong 08:29:07 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9593Tiêu đề: Một bài toán về con lắc cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 08:29:07 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Một con lác lò xo có chiều dài tự nhiên là lo=30cm treo thẳng đứng, đầu dưới treo vật có khối lượng m. Từ vị trí cân bằng của vật kéo vật thẳng đứng xuống dưới 10cm rồi thả nhẹ. Gọi B là vị trí thả vật, O là vị trí cân bằng, M là trung điẻm của OB thì tốc độ trung bình của vật khi đi từ B đến M và tốc độ trung bình khi đi từ O đến M sai khác nhau 2 lần hiều của chúng bằng 50cm/s. Khi lò xo có chiều dài 34cm thì tốc độ của vật là


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về con lắc cần giải đáp
Gửi bởi: kydhhd trong 08:36:17 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Một con lác lò xo có chiều dài tự nhiên là lo=30cm treo thẳng đứng, đầu dưới treo vật có khối lượng m. Từ vị trí cân bằng của vật kéo vật thẳng đứng xuống dưới 10cm rồi thả nhẹ. Gọi B là vị trí thả vật, O là vị trí cân bằng, M là trung điẻm của OB thì tốc độ trung bình của vật khi đi từ B đến M và tốc độ trung bình khi đi từ O đến M sai khác nhau 2 lần hiều của chúng bằng 50cm/s. Khi lò xo có chiều dài 34cm thì tốc độ của vật là
xem lời giải ở đây
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8972.msg41811#msg41811