Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Văn Đức trong 07:56:57 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9590Tiêu đề: Môt bài tập về con lăc cần đáp án
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 07:56:57 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Con lắc lò xo thăng đứng, lò xo co k=100N/m. Vật nặng có m=1kg. Nâng vật lên cho lò xo có chiều dài tự nhiên rồi thả nhẹ. Khi m tới vị trí thấp nhất thì nó tự động được gắn thêm vật M=500g một cách nhẹ nhàng. Chọn gốc thế năng ở vị trí cân bằng. Lấy g=10m/s2. Hỏi năng lượng dao động của hệ thay đổi một lương bằng bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: Môt bài tập về con lăc cần đáp án
Gửi bởi: kydhhd trong 09:29:45 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Con lắc lò xo thăng đứng, lò xo co k=100N/m. Vật nặng có m=1kg. Nâng vật lên cho lò xo có chiều dài tự nhiên rồi thả nhẹ. Khi m tới vị trí thấp nhất thì nó tự động được gắn thêm vật M=500g một cách nhẹ nhàng. Chọn gốc thế năng ở vị trí cân bằng. Lấy g=10m/s2. Hỏi năng lượng dao động của hệ thay đổi một lương bằng bao nhiêu
độ giãn của lò xo khi lò xo gắn vơus vật m
[tex]\Delta l=\frac{mg}{K}=1cm[/tex]---> biên độ dao động là A=1cm
độ giãn của lò khi treo 2 vât:[tex]\Delta l'=\frac{m+m'}{K}=1,5cm[/tex]
vậy VTCB mới cach VTCB cũ 1 đoạn là 1,5-1=0,5cm
do vât m đế vị trí thấp nhât người ta mời đặt m'(vâbj tốc vậy m ở vị trí này=0) nên biên độ là A'=1-0,5=0,5cm vậu năng lượn thay đổi là
[tex]E=\frac{1}{2}KA^{2}-\frac{1}{2}KA'^{2}=50(0,01^{2}-0,005^{2})=3,75mJ[/tex]