Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thienhavosodoi trong 07:06:10 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9588Tiêu đề: Bài dao động có nhiều cách giải khác nhau?Không rõ ai đúng?Giúp em với
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 07:06:10 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Con lắc loc xo nằm ngang có K100N/m ,m1=200g.Hệ số má sát 0,01.g=10m/s2.Khi m1 đang dứng yên có vật m2=50g bay vào với v=4m/s đến găm vào m1 lúc t=0.Vận tốc 2 vật lúc gia tốc đổi chiều lần 3 kể từ t=O là:
A,0,75
B,0,8
C,0,77
D,0,79
Đáp án là B nhưng em thấy hơi vô lý vì còn ma sát

Bạn xem link: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9257.0
bai nay moi nguoi mot dap so cha pit ai dung
cau 2: Vận tốc cả 2 quả cầu sau va chạm V=mv/(m+M)=0,8m/s
Nếu không có ma sát 2 vật dao động với biên độ được xác điịnh
[tex]\frac{1}{2}KA^{2}=\frac{1}{2}(m+M)V^{2}\Rightarrow A=4cm[/tex]
Gia tốc 2 vật đổi chiều 3 lần: 2 vật từ vị trí cân bằng ra biên rồi về vị trí cân bằng , ra biên và về vị trí cân bằng nên quãng đường 2 vật đi được là S=A-x+A-2x+A-3x+A-4x= 4A-10x với x được tíng như sau
[tex]x=\frac{2Fms}{k}=\frac{2.(m+M)g\mu }{k}=\frac{2.0,25.10.0,01}{100}=0,05cm[/tex]
Mặt khác [tex]\frac{1}{2}(m+M)V^{2}=\frac{1}{2}(m+M)v^{2}+Fms.S\Rightarrow 0,5.250.80^{2}=0,5.250v^{2}+0,01.10.250(16-10.0,05)\Rightarrow v=80cm/s[/tex]

câu va chạm trong đề pbc lần 2 trên mạng giải rồi nhưng tôi k phục

: Một con lắc lò xo nằm ngang có k = 100N/m, vật có khối lượng m1 = 200g. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,01. Lấy g = 10m/s2. Khi vật m1 đang đứng yên tại vị trí lò xo không biến dạng thì một vật khối lượng m2 = 50g bay dọc theo phương trục lò xo với vận tốc 4m/s đến găm vào m1 lúc t = 0. Vận tốc hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần thứ 3 kể từ t = 0 có độ lớn:
A. 0,75m/s.   B. 0,8m/s.   C. 0,77m/s.   D. 0,79m/s.
http://boxmath.vn/4rum/f253/va-cham-trong-dao-dong-co-29148/
theo tôi trong quá trình tìm A1 phải dính tới lực ma sát nữa.
vmax=ômêga(A3-2xo)(khi vật qua vị trí x0 lần thứ 4
kết quả là v=0.864
giúp tôi nhé!

Mình đã giải theo độ biến thiên cơ năng nhưng kết quả không chênh lệch bao nhiêu.

Gọi O là vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên, cũng là gốc thế năng.

Dùng bảo toàn động lượng tính được tốc độ hệ vật ngay sau khi va chạm là  [tex]V=\frac{m_2v}{m_1+m_2}=0,8m/s[/tex]

Giả sử sau va chạm lò xo bị nén( hoặc dãn) đoạn A1 ( tạm gọi là biên độ đầu tiên). Đặt M=m1+m2

Bảo toàn cơ năng ta có: [tex]\frac{1}{2}kA_1^2-\frac{1}{2}MV^2=-\mu MgA_1\Rightarrow A_1=0,03975m[/tex]

Sau " nửa chu kì" tiếp theo, " biên" bên phải là A2, và hệ vật đổi chiều gia tốc ở vị trí O1.

Ta tính A2 : [tex]\frac{1}{2}kA_2^2-\frac{1}{2}kA_1^2=-\mu Mg(A_1+A_2)\Rightarrow A_2=A_1-\frac{2\mu Mg}{k}=\frac{157}{4000}m[/tex]

Hệ vật tiếp tục dao động và gia tốc đổi chiều ở O2, biên A3 bên trái, tương tự A3 được tính:

[tex]A_3=A_2-\frac{2\mu Mg}{k}=\frac{31}{800}m[/tex]

Hệ vật tiếp tục dao động đến O3 thì gia tốc đổi chiều. Tại O3 hệ vật có tốc độ v, cách O đoạn [tex]x=\frac{\mu Mg}{k}=\frac{1}{4000}m[/tex]


ta có: [tex]\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}kx^2-\frac{1}{2}kA_3^2=-\mu Mg(A_3-x)[/tex]

=> v= 0,7745m/s

Mình nghĩ như vậy, mọi người đóng góp thêm ^-^
Ai giỏi tin thì vẽ giúp hình vẽ bài 2 cái ! Nghĩ hoài mà chưa hiểu được.
Hình vẽ đây, nhân tiện tính lại luôn nhé (ĐS khác 1 bạn phía trên)
+ Va chạm mềm [tex]==> v_{(m+M)} =\frac{mv}{m+M}= 0,8m/s[/tex]
+ 2 vật dính [tex]==> m'=250g, \omega=\sqrt{\frac{k}{(m+M)}}=20rad/s[/tex]
+ ĐLBTNL [tex]1/2kA^2-1/2m'v^2=-\mu.m'.g.A [/tex]
[tex]==> 50A^2 - 0,08 = -0,025A ==> A=3,975cm[/tex]
+ Sau 3 lần đổi chiều (a) vật đến [tex]x=0,025cm ==> v = 77cm/s[/tex]
(Chiều mũi tên trong hình là chiều a, vì gia tốc luôn hướng về VTCB, nó đoi chiều khi qua VTCB)


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động có nhiều cách giải khác nhau?Không rõ ai đúng?Giúp em vớ
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 07:41:25 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
đáp án theo đề là 0.8.Đề này ở Phan bội châu lân 2


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động có nhiều cách giải khác nhau?Không rõ ai đúng?Giúp em vớ
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 12:38:01 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
help