Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ohaio3031993 trong 01:48:54 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9585Tiêu đề: Ba bài tổng hợp khó, nhờ mọi người giải giúp
Gửi bởi: ohaio3031993 trong 01:48:54 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
1. Điên áp giữa 2 cực của máy phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để  công suất hao phí giảm 100 lần với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thu không đổi và khi chưa tăng thi độ giảm điện áp trên đường dây bằng 15% điện giữa hai cực máy phát. Coi cường độ dòng điện luôn cùng pha với điện áp.
  A. 10 lần      [tex]B{\color{red} }[/tex] 8,515 lần.         C. 10,515 lần.       D. 8,7 lần
   
2. Một vật dao động điều hòa với chu kì T, biên độ 2 cm, biết rằng trong 1 chu kì, khoảng thời gian mà vận tốc có giá trị biến thiên trên đoạn từ -2[tex]\pi[/tex][tex]\sqrt{3}[/tex] ( cm/s ) đến 2[tex]\pi[/tex] ( cm/s ) là [tex]\frac{T}{2}[/tex]. Tần số dao động của vật là :
A. 0,5 Hz    [tex]B{\color{red} }[/tex]. 1Hz     C. 2,5 Hz     D. 0 Hz

3. Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha ( rôto gồm 1 cặp cực ) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R = 72 ôm, tụ điện C = [tex]\frac{1}{5184\pi }[/tex] (F) và cuộn cảm L mắc nối tiếp . Bỏ qua các điện trở cuộn dây của máy phát. Khi rôto máy quay đều với tốc độ n1 = 45 ( vòng / s ) hoặc n2 = 60 ( vòng / s ) thì cường độ dòng điện hiệu dụng là như nhau. Cuộn dây L có hệ số tự cảm là :
 A. [tex]\pi[/tex]
B. 2[tex]\pi[/tex]
C. [tex]\frac{1}{\pi }[/tex]
D.[tex]\frac{2}{\pi }[/tex]

Nhờ mọi người giải chi tiết hộ mình


Tiêu đề: Trả lời: Ba bài tổng hợp khó, nhờ mọi người giải giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:48:43 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
1. Điên áp giữa 2 cực của máy phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để  công suất hao phí giảm 100 lần với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thu không đổi và khi chưa tăng thi độ giảm điện áp trên đường dây bằng 15% điện giữa hai cực máy phát. Coi cường độ dòng điện luôn cùng pha với điện áp.
  A. 10 lần      [tex]B{\color{red} }[/tex] 8,515 lần.         C. 10,515 lần.       D. 8,7 lần
   

Xem phương pháp làm tại đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9417.msg43784#msg43784)


Tiêu đề: Trả lời: Ba bài tổng hợp khó, nhờ mọi người giải giúp
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 07:30:54 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
1. Điên áp giữa 2 cực của máy phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để  công suất hao phí giảm 100 lần với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thu không đổi và khi chưa tăng thi độ giảm điện áp trên đường dây bằng 15% điện giữa hai cực máy phát. Coi cường độ dòng điện luôn cùng pha với điện áp.
  A. 10 lần      [tex]B{\color{red} }[/tex] 8,515 lần.         C. 10,515 lần.       D. 8,7 lần
   
2. Một vật dao động điều hòa với chu kì T, biên độ 2 cm, biết rằng trong 1 chu kì, khoảng thời gian mà vận tốc có giá trị biến thiên trên đoạn từ -2[tex]\pi[/tex][tex]\sqrt{3}[/tex] ( cm/s ) đến 2[tex]\pi[/tex] ( cm/s ) là [tex]\frac{T}{2}[/tex]. Tần số dao động của vật là :
A. 0,5 Hz    [tex]B{\color{red} }[/tex]. 1Hz     C. 2,5 Hz     D. 0 Hz

3. Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha ( rôto gồm 1 cặp cực ) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R = 72 ôm, tụ điện C = [tex]\frac{1}{5184\pi }[/tex] (F) và cuộn cảm L mắc nối tiếp . Bỏ qua các điện trở cuộn dây của máy phát. Khi rôto máy quay đều với tốc độ n1 = 45 ( vòng / s ) hoặc n2 = 60 ( vòng / s ) thì cường độ dòng điện hiệu dụng là như nhau. Cuộn dây L có hệ số tự cảm là :
 A. [tex]\pi[/tex]
B. 2[tex]\pi[/tex]
C. [tex]\frac{1}{\pi }[/tex]
D.[tex]\frac{2}{\pi }[/tex]

Nhờ mọi người giải chi tiết hộ mình

hình như câu 2 bạn đánh nhầm đề phải là 5T/6


Tiêu đề: Trả lời: Ba bài tổng hợp khó, nhờ mọi người giải giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 07:43:26 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
   
2. Một vật dao động điều hòa với chu kì T, biên độ 2 cm, biết rằng trong 1 chu kì, khoảng thời gian mà vận tốc có giá trị biến thiên trên đoạn từ -2[tex]\pi[/tex][tex]\sqrt{3}[/tex] ( cm/s ) đến 2[tex]\pi[/tex] ( cm/s ) là [tex]\frac{T}{2}[/tex]. Tần số dao động của vật là :
A. 0,5 Hz    [tex]B{\color{red} }[/tex]. 1Hz     C. 2,5 Hz     D. 0 Hz

vận tốc biến thiến trong thời gian T/2 nên góc quay được là pi/2 nên véc tơ vận tốc 2 giá trị đó tao vợi trục cos có tổng góc là 90(xem hình)
[tex]\alpha 1+ \alpha 2=\frac{\Pi }{2}\Rightarrow sin\alpha 2=cos\alpha 1[/tex]
[tex]cos\alpha 1=\frac{2\Pi \sqrt{3}}{\omega A};cos\alpha 2=\frac{2\Pi }{\omega A}\Rightarrow \frac{cos\alpha 1}{cos\alpha 2}=\frac{sin\alpha 2}{cos\alpha 2}=tan\alpha 2=\sqrt{3}\Rightarrow \alpha 2=60[/tex]
[tex]cos60=\frac{2\Pi }{\omega. 2}=\frac{1}{2}\Rightarrow \omega =2\Pi \Rightarrow f=1Hz[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Ba bài tổng hợp khó, nhờ mọi người giải giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 08:24:38 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

3. Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha ( rôto gồm 1 cặp cực ) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R = 72 ôm, tụ điện C = [tex]\frac{1}{5184\pi }[/tex] (F) và cuộn cảm L mắc nối tiếp . Bỏ qua các điện trở cuộn dây của máy phát. Khi rôto máy quay đều với tốc độ n1 = 45 ( vòng / s ) hoặc n2 = 60 ( vòng / s ) thì cường độ dòng điện hiệu dụng là như nhau. Cuộn dây L có hệ số tự cảm là :
 A. [tex]\pi[/tex]
B. 2[tex]\pi[/tex]
C. [tex]\frac{1}{\pi }[/tex]
D.[tex]\frac{2}{\pi }[/tex]

Nhờ mọi người giải chi tiết hộ mình

do tốc độ quay n2=1,5n1 nên ta có:[tex]U2=1,5U1;Zl2=1,5Zl1;Zc1=1,5Zc2[/tex]=57,6[tex]
do I giông nhau
\frac{U1^{2}}{R^{2}+(Zl-Zc)^{2}}=\frac{2,25U1^{2}}{R^{2}+(1,5Zl-\frac{2}{3}Zc)^{2}}\Rightarrow 2,25.72^{2}+2,25(Zl-57,6)^{2}=72^{2}+(1,5Zl-38,4)^{2}[/tex]
từ pt bậc 2 đó giải ra Zl--->L=Zl/(2.45.pi)


Tiêu đề: Trả lời: Ba bài tổng hợp khó, nhờ mọi người giải giúp
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 04:38:27 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
   
2. Một vật dao động điều hòa với chu kì T, biên độ 2 cm, biết rằng trong 1 chu kì, khoảng thời gian mà vận tốc có giá trị biến thiên trên đoạn từ -2[tex]\pi[/tex][tex]\sqrt{3}[/tex] ( cm/s ) đến 2[tex]\pi[/tex] ( cm/s ) là [tex]\frac{T}{2}[/tex]. Tần số dao động của vật là :
A. 0,5 Hz    [tex]B{\color{red} }[/tex]. 1Hz     C. 2,5 Hz     D. 0 Hz

vận tốc biến thiến trong thời gian T/2 nên góc quay được là pi/2 nên véc tơ vận tốc 2 giá trị đó tao vợi trục cos có tổng góc là 90(xem hình)
[tex]\alpha 1+ \alpha 2=\frac{\Pi }{2}\Rightarrow sin\alpha 2=cos\alpha 1[/tex]
[tex]cos\alpha 1=\frac{2\Pi \sqrt{3}}{\omega A};cos\alpha 2=\frac{2\Pi }{\omega A}\Rightarrow \frac{cos\alpha 1}{cos\alpha 2}=\frac{sin\alpha 2}{cos\alpha 2}=tan\alpha 2=\sqrt{3}\Rightarrow \alpha 2=60[/tex]
[tex]cos60=\frac{2\Pi }{\omega. 2}=\frac{1}{2}\Rightarrow \omega =2\Pi \Rightarrow f=1Hz[/tex]vận tốc biến thiến trong thời gian T/2 nên góc quay được là pi/2 nên véc tơ vận tốc 2 giá trị đó tao vợi trục cos có tổng góc là 90(xem hình)
vận tốc biến thiến trong thời gian T/2 nên góc quay được là pi chứ thầy


Tiêu đề: Trả lời: Ba bài tổng hợp khó, nhờ mọi người giải giúp
Gửi bởi: Ánh sáng trắng trong 07:21:09 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2013
1. Điên áp giữa 2 cực của máy phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để  công suất hao phí giảm 100 lần với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thu không đổi và khi chưa tăng thi độ giảm điện áp trên đường dây bằng 15% điện giữa hai cực máy phát. Coi cường độ dòng điện luôn cùng pha với điện áp.
  A. 10 lần      [tex]B{\color{red} }[/tex] 8,515 lần.         C. 10,515 lần.       D. 8,7 lần
câu 1 là D nhé bạn. còn nếu 10% thì là 9,1 lần :) Kinh điển rồi, ko cần phải b cách giải đâu :))