Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: atlantis trong 12:52:11 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9583Tiêu đề: một bài xoay chiêu nhờ các ban giải đáp
Gửi bởi: atlantis trong 12:52:11 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

       1, Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện, giữa hai đầu biến trở và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R1  lần lượt là U(c1)  và Cos(phi_1)  ; khi biến trở có giá trị R2  thì các giá trị tương ứng nói trên là U(c2)   và Có(phi_2) . Biết Uc1=2Uc2 và U(R2)=2U(R1) . Giá trị của  Cos(phi_1) và Cos(phi_2) là  là


Tiêu đề: Trả lời: một bài xoay chiêu nhờ các ban giải đáp
Gửi bởi: kydhhd trong 01:01:50 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

       1, Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện, giữa hai đầu biến trở và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R1  lần lượt là U(c1)  và Cos(phi_1)  ; khi biến trở có giá trị R2  thì các giá trị tương ứng nói trên là U(c2)   và Có(phi_2) . Biết Uc1=2Uc2 và U(R2)=2U(R1) . Giá trị của  Cos(phi_1) và Cos(phi_2) là  là
xem bài tương tự ne
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9460.msg43896#msg43896