Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: traugia trong 11:54:16 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9580Tiêu đề: Một bài giao thoa khó !
Gửi bởi: traugia trong 11:54:16 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 1mm, từ hai khe đến màn hứng là D = 2m, nguồn sáng gồm hai bức xạ đơn sắc 0,6[tex]\mu m[/tex]và 0,5[tex]\mu m[/tex] , nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân sáng quan sát được trên màn là:
A. 0,2 mm.   B. 6 mm.   C. 1 mm.   D. 1,2 mm.


Tiêu đề: Trả lời: Một bài giao thoa khó !
Gửi bởi: JakkieQuang trong 12:10:10 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
bài toán hỏ khoảng cách ngắn nhất của 2 vân sáng tức là 2 vân khác màu hoặc cùng miễn là nhỏ nhất
khảong vân của 0,6 >0.5 nên khoảng cách ngắn nhất cũng chính là khoảng cách giữa 2 vân khác màu gần nhau nhất
ta lấy i0.6-i0.5=0.2mmm
đáp án A