Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: JanikaHill trong 11:47:01 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9579Tiêu đề: 1 câu điện xoay chiều nhờ giúp đỡ
Gửi bởi: JanikaHill trong 11:47:01 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Giúp e với ạ
Cho đoạn mạch xoay chiều gồm L (thuần), C, R mắc nt. Khi đặt vào 2 đầu mạch 1 HĐT xoay chiều ổn định có tần số f thì thấy LC=1/4(Pi)2f2. Khi thay đổi R thì
A. Hệ số công suất trên mạch thay đổi
B. Công suất tiêu thụ trên mạch ko đổi
C. HĐT giữa 2 đầu biến trờ ko đổi
D. Độ lệch pha giữa u và i thay đổi


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu điện xoay chiều nhờ giúp đỡ
Gửi bởi: traugia trong 11:58:48 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Giúp e với ạ
Cho đoạn mạch xoay chiều gồm L (thuần), C, R mắc nt. Khi đặt vào 2 đầu mạch 1 HĐT xoay chiều ổn định có tần số f thì thấy LC=1/4(Pi)2f2. Khi thay đổi R thì
A. Hệ số công suất trên mạch thay đổi
B. Công suất tiêu thụ trên mạch ko đổi
C. HĐT giữa 2 đầu biến trờ ko đổi
D. Độ lệch pha giữa u và i thay đổi
Đề bài bạn phải thay đổi một tí ở C là : hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu biến trở mới đúng chứ !
Đk trên xảy ra nghĩa là xảy ra cộng hưởng điện trong mạch => UR đạt giá trị lớn nhất và bằng U = hằng số => Khi R thay đổi  UR không thay đổi => đáp án C