Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 11:45:27 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9578Tiêu đề: giúp mình bài tia X
Gửi bởi: anhngoca1 trong 11:45:27 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
4.Trong một ống tia X, bỏ qua động năng của êlectron bứt khỏi catôt. Chùm tia X có bước sóng nhỏ nhất phát ra được chiếu tới catôt một tế bào quang điện, lúc đó động năng cực đại của các êlectron quang điện phát ra gấp đôi công thoát của catôt tế bào quang điện. Tỉ số các vận tốc cực đại của các êlectron đến anốt (của ống tia X) và các êlectron quang điện bứt ra khỏi catôt là?

giúp mình với các bạn
 


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình bài tia X
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:05:25 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
4.Trong một ống tia X, bỏ qua động năng của êlectron bứt khỏi catôt. Chùm tia X có bước sóng nhỏ nhất phát ra được chiếu tới catôt một tế bào quang điện, lúc đó động năng cực đại của các êlectron quang điện phát ra gấp đôi công thoát của catôt tế bào quang điện. Tỉ số các vận tốc cực đại của các êlectron đến anốt (của ống tia X) và các êlectron quang điện bứt ra khỏi catôt là?


Bước sóng nhỏ nhất của tia X : [tex]\frac{hc}{\lambda } = eU_{AK}= \frac{mv_{1}^{2}}{2}[/tex](1)

Theo công thức Einstein và gt : [tex]\frac{hc}{\lambda } = A + E_{d} = \frac{E_{d}}{2} + E_{d} = \frac{3E_{d}}{2} = \frac{3}{2}\frac{mv_{2}^{2}}{2}[/tex]  (2)

Từ (1) và (2) ta có [tex]\frac{v_{1}}{v_{2}} = \sqrt{\frac{3}{2}}[/tex]