Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 11:38:06 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9577Tiêu đề: truyền tải điện năng
Gửi bởi: anhngoca1 trong 11:38:06 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
2.Một mạch tiêu thụ điện là cuộn dây có điện trở thuần r=8 ôm   tiêu thụ công suất P=32W  với hệ số công suất cosfi=0,8   Điện năng được đưa từ máy phát điện xoay chiều một pha nhờ dây dẫn có điện trở R=4 ôm  Điện áp hiệu dụng hai đầu đường dây nơi máy phát là?

[tex]cos\varphi =0.8=\frac{r}{\sqrt{r^{2}+Z_{L}^{2}}}=> Z_{L}=6[/tex]
p hao phi = 16   p phat=48 
ta có [tex]cos\varphi _{s}=\frac{r+R}{\sqrt{(r+R)^{2}+Z_{L}^{2}}}=\frac{12}{\sqrt{12^{2}+6^{2}}}=\frac{2}{\sqrt{5}}[/tex]

[tex]p_{phát}=U_{phát}.I.cos\varphi _{s}=> U_{phát}=12\sqrt{5}[/tex]
 
mọi người cho mình hỏi ở cách giải trên khi tính cos[tex]\varphi[/tex] ở đầu đường dây, tại sao lại liên quan đến cả R và ZL ở cuối đường dây làm gì. mình thấy nó không liên quan, dường như chúng ta chỉ cố giải làm sao để ra đáp án mà không thực sự hiểu bản chất của nó. ai giải thích hộ mình dc không???


Tiêu đề: Trả lời: truyền tải điện năng
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:10:07 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
2.Một mạch tiêu thụ điện là cuộn dây có điện trở thuần r=8 ôm   tiêu thụ công suất P=32W  với hệ số công suất cosfi=0,8   Điện năng được đưa từ máy phát điện xoay chiều một pha nhờ dây dẫn có điện trở R=4 ôm  Điện áp hiệu dụng hai đầu đường dây nơi máy phát là?

[tex]cos\varphi =0.8=\frac{r}{\sqrt{r^{2}+Z_{L}^{2}}}=> Z_{L}=6[/tex]
p hao phi = 16   p phat=48 
ta có [tex]cos\varphi _{s}=\frac{r+R}{\sqrt{(r+R)^{2}+Z_{L}^{2}}}=\frac{12}{\sqrt{12^{2}+6^{2}}}=\frac{2}{\sqrt{5}}[/tex]

[tex]p_{phát}=U_{phát}.I.cos\varphi _{s}=> U_{phát}=12\sqrt{5}[/tex]
 
mọi người cho mình hỏi ở cách giải trên khi tính cos[tex]\varphi[/tex] ở đầu đường dây, tại sao lại liên quan đến cả R và ZL ở cuối đường dây làm gì. mình thấy nó không liên quan, dường như chúng ta chỉ cố giải làm sao để ra đáp án mà không thực sự hiểu bản chất của nó. ai giải thích hộ mình dc không???


Giải thích :
Khi em tính công suất của máy phát cũng là công suất tiêu thụ của toàn mạch gồm : dây tải nối tiếp với cuộn dây nên hệ số công suất của toàn mạch phải là : [tex]cos\varphi = \frac{R+r}{\sqrt{(R+r)^{2}+Z_{L}^{2}}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: truyền tải điện năng
Gửi bởi: Điền Quang trong 04:34:27 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
2.Một mạch tiêu thụ điện là cuộn dây có điện trở thuần r=8 ôm   tiêu thụ công suất P=32W  với hệ số công suất cosfi=0,8   Điện năng được đưa từ máy phát điện xoay chiều một pha nhờ dây dẫn có điện trở R=4 ôm  Điện áp hiệu dụng hai đầu đường dây nơi máy phát là?

[tex]cos\varphi =0.8=\frac{r}{\sqrt{r^{2}+Z_{L}^{2}}}=> Z_{L}=6[/tex]
p hao phi = 16   p phat=48 
ta có [tex]cos\varphi _{s}=\frac{r+R}{\sqrt{(r+R)^{2}+Z_{L}^{2}}}=\frac{12}{\sqrt{12^{2}+6^{2}}}=\frac{2}{\sqrt{5}}[/tex]

[tex]p_{phát}=U_{phát}.I.cos\varphi _{s}=> U_{phát}=12\sqrt{5}[/tex]
 
mọi người cho mình hỏi ở cách giải trên khi tính cos[tex]\varphi[/tex] ở đầu đường dây, tại sao lại liên quan đến cả R và ZL ở cuối đường dây làm gì. mình thấy nó không liên quan, dường như chúng ta chỉ cố giải làm sao để ra đáp án mà không thực sự hiểu bản chất của nó. ai giải thích hộ mình dc không???


Tôi nghĩ có lẽ lần sau anhngoca1 khi hỏi bài kiểu này thì nên ghi rõ bạn trích từ bài giải của thành viên nào.

Và đọc bình luận ở trên, chúng tôi nghĩ bạn không nên bình luận quá sớm về người giải và cách giải khi bạn chưa hiểu rõ vấn đề. (phần tô đỏ trong tích dẫn)

Hy vọng lần sau bạn rút kinh nghiệm về điều này.