Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 10:54:37 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9575Tiêu đề: hỏi bài dao động tắt dần
Gửi bởi: anhngoca1 trong 10:54:37 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Một con lắc lò xo nằm ngang có k = 100N/m, vật có khối lượng m1 = 200g. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,01. Lấy g = 10m/s2. Khi vật m1 đang đứng yên tại vị trí lò xo không biến dạng thì một vật khối lượng m2 = 50g bay dọc theo phương trục lò xo với vận tốc 4m/s đến găm vào m1 lúc t = 0. Vận tốc hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần thứ 3 kể từ t = 0 có độ lớn:
A. 0,75m/s.   B. 0,8m/s.   C. 0,77m/s.   D. 0,79m/s.

dùng công thức Vmax=(A3-x0).omêga

   em đã đọc mộtt số lời giải của các thầy và các bạn. mọi người cho em hỏi trên đường thẳng của quỹ đạo có 2 vị trí cho a=0, đó là khi [tex]\mu mg=kx[/tex] -->x=0,25mm, em muốn hỏi trong 2 vị trí x=0,25mm và x=-0,25 mm thì vị trí nào gia tốc sẽ đổi chiều, hay là cả 2 vị trí?????giải thích giùm em với ạ


Tiêu đề: Trả lời: hỏi bài dao động tắt dần
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:30:35 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Một con lắc lò xo nằm ngang có k = 100N/m, vật có khối lượng m1 = 200g. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,01. Lấy g = 10m/s2. Khi vật m1 đang đứng yên tại vị trí lò xo không biến dạng thì một vật khối lượng m2 = 50g bay dọc theo phương trục lò xo với vận tốc 4m/s đến găm vào m1 lúc t = 0. Vận tốc hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần thứ 3 kể từ t = 0 có độ lớn:
A. 0,75m/s.   B. 0,8m/s.   C. 0,77m/s.   D. 0,79m/s.

dùng công thức Vmax=(A3-x0).omêga

   em đã đọc mộtt số lời giải của các thầy và các bạn. mọi người cho em hỏi trên đường thẳng của quỹ đạo có 2 vị trí cho a=0, đó là khi [tex]\mu mg=kx[/tex] -->x=0,25mm, em muốn hỏi trong 2 vị trí x=0,25mm và x=-0,25 mm thì vị trí nào gia tốc sẽ đổi chiều, hay là cả 2 vị trí?????giải thích giùm em với ạ

Khi đi từ biên (âm) qua x=-0,25 thì a đổi chiều, khi đi từ biên (dương ) qua x=0,25 thì a đổi chiều, còn đi từ x=0,25 đến biên dương hay đi từ x=-0,25 đến biên âm thì a không đổi chiều.