Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 10:38:08 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9574Tiêu đề: Xin giúp bài CLLX!!!
Gửi bởi: quocnh trong 10:38:08 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
một vật dao động điều hòa với f = 2 Hz. Tại thời điểm t1 vật có Wđ = 3wt. tại thời điểm t2 = t1 + 1/12 thì thế năng của vật có thể là:
A. bằng động năng   B. bằng  0   C. bằng cơ năng        D. bằng một nữa động năng

minhg giải câu B k biết đúng hay sai nữa???


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp bài CLLX!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:48:22 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
một vật dao động điều hòa với f = 2 Hz. Tại thời điểm t1 vật có Wđ = 3wt. tại thời điểm t2 = t1 + 1/12 thì thế năng của vật có thể là:
A. bằng động năng   B. bằng  0   C. bằng cơ năng        D. bằng một nữa động năng

minhg giải câu B k biết đúng hay sai nữa???

[tex]T=1/2=0,5s[/tex]
[tex]==> \Delta t=1/12=T/6.[/tex]
tại TĐ t : [tex]Wd=3Wt ==> x = A/2[/tex]
Th1. Vật đang có v>0 ==> sau T/6 vật đến biên ==> Wt=W (chọn C)
Th2: Vật đang có v<0 ==> sau T/6 vật đến x=-A/2 ==> Wt=W/4=Wd/3.