Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanh_kha trong 09:37:06 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9568Tiêu đề: Giải dùm bài sóng cơ?
Gửi bởi: thanh_kha trong 09:37:06 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Cho nguồn phát sóng tần số f. M,N cách nhau 45cm trên phương truyền sóng, dao động vuông pha, biết trên MN, ngoài N còn 2 điểm khác dao động vuông pha với M. bước sóng là?


Tiêu đề: Trả lời: Giải dùm bài sóng cơ?
Gửi bởi: traugia trong 09:44:51 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Cho nguồn phát sóng tần số f. M,N cách nhau 45cm trên phương truyền sóng, dao động vuông pha, biết trên MN, ngoài N còn 2 điểm khác dao động vuông pha với M. bước sóng là?
Khoảng cách giữa hai điểm M, N dao động vuông pha: MN = (k + 0,5)[tex]\frac{\lambda }{2}[/tex]
Mà giữa MN có 2 điểm khác dao động vuông pha với M nên: k = 2
      => [tex]\lambda = 36cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giải dùm bài sóng cơ?
Gửi bởi: thanh_kha trong 10:02:47 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
mà tại sao vuông pha thì (k + 0,5)Lamda/2 vậy bạn?