Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: iamminhtmxn trong 08:41:59 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9566Tiêu đề: Một số bài tập khó !!!
Gửi bởi: iamminhtmxn trong 08:41:59 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
câu 1: tại 1 điểm A cách nguồn S 1 đoạn = 1m có mức cường độ âm là L=4B. Biết cường độ âm chuẩn là 10^-12 W/m^2. Coi môi trường ko hấp thụ âm. Điểm xa nguồn nhất còn nghe dc âm do nguồn phát ra cách nguồn bao nhiu ?

câu 2: một hạt anpha có động năng 2,43 MeV đến đập vào hạt nhân N 14 đứng yên và gây ra phản ứng anpha + N14 -> p + X. Cho khối lượng các hạt: anpha 4,0015u , proton 1,0073u, Nito 13,9992u, X 16,9947u ; 1u=931,5 MeV/c^2 . giả sử 2 hạt sinh ra có cùng độ lớn vận tốc thì động năng của hạt X sau phản ứng là bao nhiu?

câu 3: Một cuộn dây mắc vào nguồn điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V thì dòng điện có giá trị hiệu dụng bằng 3A và chậm pha 60 độ so với điện áp giữa 2 đầu mạch. Mắc nối tiếp cuộn dây với môt đoạn mạch X rồi mắc vào nguồn điện xoay chiều trên thì dòng điện qua mạch điện có cường độ hiệu dụng bằng căn3 A và chậm pha 30 độ so với điện áp giữa 2 đầu mạch. Công suất tiêu thụ khi đó trên đoạn mạch X là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập khó !!!
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:54:54 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Đề nghị tất cả thành viên tạm thời không giải bài trong topic này.

@iamminhtmxn: Bài này vi phạm quy định 2:

Phiền bạn kiếm chỗ nào trong Diễn đàn có như hình chúng tôi đính kèm mà xem các quy định đăng bài. Nếu bạn không bổ sung kịp thời, topic này sẽ bị khóa lại.

Cảm ơn bạn!


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập khó !!!
Gửi bởi: iamminhtmxn trong 04:38:49 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
dạ, xin nhờ mọi người giúp đỡ em vài câu này !