Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Văn Đức trong 07:55:02 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9563Tiêu đề: mọi nguoi giúp mình với
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 07:55:02 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Một nguồn sáng có công suất P=2W, phát ánh sáng có bước sóng lamda=0,579um tỏa ra đều đạn mọi hướng. Nếu coi đường kính con ngươi của măt la 4mm và mắt có thể cảm nhạn được ánh sáng tối thiểu có 80 phôtôn lọt vào trong 1s. Bỏ qua sư hấp thu phôtôn của môi trường.khoảng cách xa nhất mà mắt còn trông thấy nguồn là


Tiêu đề: Trả lời: mọi nguoi giúp mình với
Gửi bởi: ankenz trong 08:01:24 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Một nguồn sáng có công suất P=2W, phát ánh sáng có bước sóng lamda=0,579um tỏa ra đều đạn mọi hướng. Nếu coi đường kính con ngươi của măt la 4mm và mắt có thể cảm nhạn được ánh sáng tối thiểu có 80 phôtôn lọt vào trong 1s. Bỏ qua sư hấp thu phôtôn của môi trường.khoảng cách xa nhất mà mắt còn trông thấy nguồn là
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9223
xem thêm đây bạn