Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: asama_an32 trong 06:23:47 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9559Tiêu đề: giúp em bài pư hạt nhân này
Gửi bởi: asama_an32 trong 06:23:47 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Trong pư dây chuyền của hạt nhân U235, pư thứ nhất có 100 hạt nhân U235 bị phân rã và hệ số nhân notron là 1,6. Tính tổng số hạt nhân bị phân rã đến pư thứ 100
A. 5,45.10^23 B. 3,24.10^22 C. 6,88.10^22 D. 6,22.10^23


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài pư hạt nhân này
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:23:42 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Trong pư dây chuyền của hạt nhân U235, pư thứ nhất có 100 hạt nhân U235 bị phân rã và hệ số nhân notron là 1,6. Tính tổng số hạt nhân bị phân rã đến pư thứ 100
A. 5,45.10^23 B. 3,24.10^22 C. 6,88.10^22 D. 6,22.10^23
Đây là bài toán tính tổng của cấp số nhân :

Đặt [tex]u_{1} = 100[/tex] và q = 1,6 . Số hạt nhân bị phân rã trong phản ứng thứ n là :

[tex]u_{n} = u_{1}.q^{n-1}[/tex]

Tổng số hạt nhân bị phân rã đến pư thứ n được tính bởi :

[tex]N = u_{1} + u_{2}+ ...+ u_{n} = \frac{u_{1}(1-q^{n})}{1-q}[/tex]

Đến đây em chịu khó thay số vào tính !Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài pư hạt nhân này
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 07:09:01 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Trong pư dây chuyền của hạt nhân U235, pư thứ nhất có 100 hạt nhân U235 bị phân rã và hệ số nhân notron là 1,6. Tính tổng số hạt nhân bị phân rã đến pư thứ 100
A. 5,45.10^23 B. 3,24.10^22 C. 6,88.10^22 D. 6,22.10^23
Đây là bài toán tính tổng của cấp số nhân :

Đặt [tex]u_{1} = 100[/tex] và q = 1,6 . Số hạt nhân bị phân rã trong phản ứng thứ n là :

[tex]u_{n} = u_{1}.q^{n-1}[/tex]

Tổng số hạt nhân bị phân rã đến pư thứ n được tính bởi :

[tex]N = u_{1} + u_{2}+ ...+ u_{n} = \frac{u_{1}(1-q^{n})}{1-q}[/tex]

Đến đây em chịu khó thay số vào tính !


tại sao lại có cách giải kiểu này hả thầy?em không hiểu lắm thầy nói rõ bản chất được không?


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài pư hạt nhân này
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:23:28 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Trong pư dây chuyền của hạt nhân U235, pư thứ nhất có 100 hạt nhân U235 bị phân rã và hệ số nhân notron là 1,6. Tính tổng số hạt nhân bị phân rã đến pư thứ 100
A. 5,45.10^23 B. 3,24.10^22 C. 6,88.10^22 D. 6,22.10^23
Đây là bài toán tính tổng của cấp số nhân :

Đặt [tex]u_{1} = 100[/tex] và q = 1,6 . Số hạt nhân bị phân rã trong phản ứng thứ n là :

[tex]u_{n} = u_{1}.q^{n-1}[/tex]

Tổng số hạt nhân bị phân rã đến pư thứ n được tính bởi :

[tex]N = u_{1} + u_{2}+ ...+ u_{n} = \frac{u_{1}(1-q^{n})}{1-q}[/tex]

Đến đây em chịu khó thay số vào tính !


tại sao lại có cách giải kiểu này hả thầy?em không hiểu lắm thầy nói rõ bản chất được không?
Đầu tiên em phải hiểu bản chất của PT phân hạch
n + X ==> Y + Z+ kn
Như vậy cứ 1 hạt nhân phân rã cho ra kn (k notron), chính kn này lại làm cho kn hạt nhân khác phản ứng, cứ như thế số hạt tăng lên theo chấp số nhân.
lần 1 : 100 phản ứng sinh ra hạt sinh ra 100.1,6 (notron)
lần 2: 100,1,6 hạt phản ứng sinh ra 100.1,6.1,6 (notron)
...
lần n : 100.(1,6)^(n-1) hạt phản ứng và sinh ra [tex]100.(1,6)^n[/tex]
Như vậy em thấy số hạt phản ứng là:
[tex]N=100+100.1,6^2+.....+ 100.1,6^{n-1}[/tex]
Đây là CSN công thức tính đã được lập phía trên


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: giúp em bài pư hạt nhân này
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 07:37:30 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Trong pư dây chuyền của hạt nhân U235, pư thứ nhất có 100 hạt nhân U235 bị phân rã và hệ số nhân notron là 1,6. Tính tổng số hạt nhân bị phân rã đến pư thứ 100
A. 5,45.10^23 B. 3,24.10^22 C. 6,88.10^22 D. 6,22.10^23
Đây là bài toán tính tổng của cấp số nhân :

Đặt [tex]u_{1} = 100[/tex] và q = 1,6 . Số hạt nhân bị phân rã trong phản ứng thứ n là :

[tex]u_{n} = u_{1}.q^{n-1}[/tex]

Tổng số hạt nhân bị phân rã đến pư thứ n được tính bởi :

[tex]N = u_{1} + u_{2}+ ...+ u_{n} = \frac{u_{1}(1-q^{n})}{1-q}[/tex]

Đến đây em chịu khó thay số vào tính !


tại sao lại có cách giải kiểu này hả thầy?em không hiểu lắm thầy nói rõ bản chất được không?
Đầu tiên em phải hiểu bản chất của PT phân hạch
n + X ==> Y + Z+ kn
Như vậy cứ 1 hạt nhân phân rã cho ra kn (k notron), chính kn này lại làm cho kn hạt nhân khác phản ứng, cứ như thế số hạt tăng lên theo chấp số nhân.
lần 1 : 100 phản ứng sinh ra hạt sinh ra 100.1,6 (notron)
lần 2: 100,1,6 hạt phản ứng sinh ra 100.1,6.1,6 (notron)
...
lần n : 100.(1,6)^(n-1) hạt phản ứng và sinh ra [tex]100.(1,6)^n[/tex]
Như vậy em thấy số hạt phản ứng là:
[tex]N=100+100.1,6^2+.....+ 100.1,6^{n-1}[/tex]
Đây là CSN công thức tính đã được lập phía trên
em tính nhưng ko ra đáp án nào?


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài pư hạt nhân này
Gửi bởi: arsenal2011 trong 08:17:17 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9538.0
Mình giải ở đây


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài pư hạt nhân này
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 12:43:12 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9538.0
Mình giải ở đây

Số nơtron sau 100 pứ là [tex]N=1,6+1,6^{2}+...+1,6^{100}[/tex]
[tex]\Rightarrow 1,6N=1,6^{2}+...+1,6^{101}[/tex]
[tex]\Rightarrow 0,6N=1,6^{101}-1,6\Rightarrow N=6,886.10^{20}[/tex]
Mà có 100 hạt nhân nên có [tex]6,88.10^{20}.100=6,88.10^{22}\Rightarrow C[/tex]

minhf ko hiểu lắm nói rõ hơn đi bạn