Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 06:05:27 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9557Tiêu đề: BT hạt nhân nhờ giúp đỡ
Gửi bởi: santacrus trong 06:05:27 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Một hạt nhân có số khối A , số proton Z và có năng lượng liên kết E_lk. Khối lượng proton và khối lượng notron tương ứng là mp và mn. Vận tốc ánh sáng là c. Khổi lượng hạt nhân đó tính theo công thức:
A.(A-Z)mn + Z.mp - Elk/c2
B.Amn+Zmp+ Elk/c2
C.Amn+Zmp- Elk/c2
D.(A-Z)mn+ Z.mp + Elk/c2

mn giải chi tiết nhé.------------------thanks-----------------


Tiêu đề: Trả lời: BT hạt nhân nhờ giúp đỡ
Gửi bởi: SH.No1 trong 06:12:11 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Một hạt nhân có số khối A , số proton Z và có năng lượng liên kết E_lk. Khối lượng proton và khối lượng notron tương ứng là mp và mn. Vận tốc ánh sáng là c. Khổi lượng hạt nhân đó tính theo công thức:
A.(A-Z)mn + Z.mp - Elk/c2
B.Amn+Zmp+ Elk/c2
C.Amn+Zmp- Elk/c2
D.(A-Z)mn+ Z.mp + Elk/c2

mn giải chi tiết nhé.------------------thanks-----------------
câu A... (A-Z)mn + Z.mp - Elk/c2
[tex]Elk=\Delta E/A, \Delta E=(m_o - m)c^2 [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: BT hạt nhân nhờ giúp đỡ
Gửi bởi: santacrus trong 06:21:57 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Một hạt nhân có số khối A , số proton Z và có năng lượng liên kết E_lk. Khối lượng proton và khối lượng notron tương ứng là mp và mn. Vận tốc ánh sáng là c. Khổi lượng hạt nhân đó tính theo công thức:
A.(A-Z)mn + Z.mp - Elk/c2
B.Amn+Zmp+ Elk/c2
C.Amn+Zmp- Elk/c2
D.(A-Z)mn+ Z.mp + Elk/c2

mn giải chi tiết nhé.------------------thanks-----------------
câu A... (A-Z)mn + Z.mp - Elk/c2
[tex]Elk=\Delta E/A, \Delta E=(m_o - m)c^2 [/tex]

Làm sao khai triển được biểu thức trong đáp án A. Giải rõ ràng hơn đi.


Tiêu đề: Trả lời: BT hạt nhân nhờ giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:22:54 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Một hạt nhân có số khối A , số proton Z và có năng lượng liên kết E_lk. Khối lượng proton và khối lượng notron tương ứng là mp và mn. Vận tốc ánh sáng là c. Khổi lượng hạt nhân đó tính theo công thức:
A.(A-Z)mn + Z.mp - Elk/c2
B.Amn+Zmp+ Elk/c2
C.Amn+Zmp- Elk/c2
D.(A-Z)mn+ Z.mp + Elk/c2

mn giải chi tiết nhé.------------------thanks-----------------
câu A... (A-Z)mn + Z.mp - Elk/c2
[tex]Elk=\Delta E/A, \Delta E=(m_o - m)c^2 [/tex]

Làm sao khai triển được biểu thức trong đáp án A. Giải rõ ràng hơn đi.
Ta có [tex]Wlk=[(A-Z).m_n+Z.m_p - m]c^2 ==> Wlk/c^2=(A-Z).m_n+Z.m_p - m[/tex]
==> [tex]m = (A-Z).m_n+Z.m_p - Wlk/c^2[/tex]