Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 05:01:12 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9553Tiêu đề: BT nguồn âm cần giúp
Gửi bởi: santacrus trong 05:01:12 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Một nguồn âm là nguồn điểm phát âm đẳng hướng trong không gian . Giả sử không có sự hấp thụ và phản xạ âm. Tại điểm cách nguồn âm 1m thì mức cường độ âm là 100dB. Tại điểm cách nguồn âm 10m thì mức cường độ âm ?
đ/s 80db


Tiêu đề: Trả lời: BT nguồn âm cần giúp
Gửi bởi: ankenz trong 05:21:30 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Một nguồn âm là nguồn điểm phát âm đẳng hướng trong không gian . Giả sử không có sự hấp thụ và phản xạ âm. Tại điểm cách nguồn âm 1m thì mức cường độ âm là 100dB. Tại điểm cách nguồn âm 10m thì mức cường độ âm ?
đ/s 80db
ta có công thức
LA-LB=20[tex]log\left(\frac{Rb}{Ra} \right)[/tex]=20dB
~~>> Lb=80dB