Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 04:52:11 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9551Tiêu đề: Bài hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 04:52:11 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Một mẫu radium nguyên chất [tex]_{88}^{226}Ra[/tex] có khối lượng [tex]m=1g[/tex], chu kỳ bán rã [tex]T_{1}=1620[/tex] năm,  phóng xạ [tex]\alpha[/tex] cho hạt nhân con X. Hạt nhân X vừa tạo ra lại phân rã với chu kỳ bán rã [tex]T_{2}=3,82[/tex] ngày. Sau một thời gian, người ta thấy khối lượng hạt nhân X không đổi. Khối lượng hạt nhân X khi đó là
[tex]A.4,64mg[/tex]
[tex]B.6,46\mu g[/tex]
[tex]C.4,64\mu g[/tex]
[tex]D.6,46mg[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 07:46:02 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Một mẫu radium nguyên chất [tex]_{88}^{226}Ra[/tex] có khối lượng [tex]m=1g[/tex], chu kỳ bán rã [tex]T_{1}=1620[/tex] năm,  phóng xạ [tex]\alpha[/tex] cho hạt nhân con X. Hạt nhân X vừa tạo ra lại phân rã với chu kỳ bán rã [tex]T_{2}=3,82[/tex] ngày. Sau một thời gian, người ta thấy khối lượng hạt nhân X không đổi. Khối lượng hạt nhân X khi đó là
[tex]A.4,64mg[/tex]
[tex]B.6,46\mu g[/tex]
[tex]C.4,64\mu g[/tex]
[tex]D.6,46mg[/tex]

tham khảo cách này xem
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9237.msg42950#msg42950