Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: 0mg01235 trong 03:44:21 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9544Tiêu đề: Giúp em một câu điện xoay chiều
Gửi bởi: 0mg01235 trong 03:44:21 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Đoạn mạch điện xoay chiều có ba phần tử R, cuộn cảm thuần, tụ điện ghép nối tiếp trong đó độ tự cảm thay đổi được. Biết R=100can3 , điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch không đổi, f = 50 Hz. Khi thay đổi L người ta thấy khi L = L1 và khi L = L2 = 2L1 thì công suất của mạch có giá trị như nhau, nhưng dòng điện trong hai trường hợp lệch pha nhau một góc π/3. Dung kháng của tụ điện bằng :

    A. 200can3
    B. 100can3
    C. 200
    D. 300


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một câu điện xoay chiều
Gửi bởi: kydhhd trong 04:06:08 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Đoạn mạch điện xoay chiều có ba phần tử R, cuộn cảm thuần, tụ điện ghép nối tiếp trong đó độ tự cảm thay đổi được. Biết R=100can3 , điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch không đổi, f = 50 Hz. Khi thay đổi L người ta thấy khi L = L1 và khi L = L2 = 2L1 thì công suất của mạch có giá trị như nhau, nhưng dòng điện trong hai trường hợp lệch pha nhau một góc π/3. Dung kháng của tụ điện bằng :

    A. 200can3
    B. 100can3
    C. 200
    D. 300
do công suất bằng nhau nên:[tex]R^{2}+(Zl-Zc)^{2}=R^{2}+(2Zl-Zc)^{2}\Rightarrow ZL=\frac{2}{3}Zc[/tex] ( do L2=2L1 nên Zl2=2Zl1), Zc>Zl nên TH này i nhanh pha hơn u, con khi Zl2=2ZL>Zc thì TH này U nhanh pha hơn I
dòng điện chạy qua mạch trong 2 TH bằng nhau, nên hiệu điện thế 2 đầu điện trở bằng nhau, nên độ lớn độ lệc pha giữa u và i trong 2 TH băng nhau và bằng pi/6
[tex]tan\frac{\Pi }{6}=\frac{Zc-Zl}{R}=\frac{1}{\sqrt{3}}\Rightarrow \frac{Zc-\frac{2}{3}Zc}{100\sqrt{3}}=\frac{1}{\sqrt{3}}\Rightarrow Zc=300[/tex]