Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Văn Đức trong 02:32:50 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9541Tiêu đề: moi nguoi giup voi
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 02:32:50 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Đặt điện áp xoay chiều U=220can2 Cos(100piT) vào 2 đầu doạn mạch gồm điện trở R=100om.cuẩn cảm thuần có L=318,3mH và tụ điện co C=15,92UF mắc nối tiếp.Trong 1 chu kì khoảng thời gian điện áp 2 đầu đoạn mạch sinh công dương là


Tiêu đề: Trả lời: moi nguoi giup voi
Gửi bởi: traugia trong 02:49:50 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Đặt điện áp xoay chiều U=220can2 Cos(100piT) vào 2 đầu doạn mạch gồm điện trở R=100om.cuẩn cảm thuần có L=318,3mH và tụ điện co C=15,92UF mắc nối tiếp.Trong 1 chu kì khoảng thời gian điện áp 2 đầu đoạn mạch sinh công dương là
ZL = 100 [tex]\Omega[/tex]
ZC = 200 [tex]\Omega[/tex]
=> Cường độ dòng điện sớm pha [tex]\frac{\pi }{4}[/tex] so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch
=> Điện áp hai đầu đoạn mạch sinh công dương khi điện áp biến thiên cùng chiều với sự biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch (cùng tăng hoặc cùng giảm)=> Vẽ giản đồ véc tơ ta được khoảng thời gian điện áp sinh công dương trong một chu kì là:
             [tex]\Delta t = \frac{3T}{4} = \frac{3}{200} s[/tex]