Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Văn Đức trong 02:20:46 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9540Tiêu đề: help me
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 02:20:46 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
MỘt ống thủy tinh dựng đứng,đầu dưới kín đầu trên hỏ, chứa nước. Thay đổi cột nước làm chiều cao cột ống khí có thể thay đổi trong khoảng từ 45 den 85cm.Một âm thoa dao đọng trên miệng ống voi f=680Hz. Biết tốc độ truyền âm trong khong khí là 340m/s Lúc có cổng hưởng âm thi chiều dài cột khong khí là:


Tiêu đề: Trả lời: help me
Gửi bởi: traugia trong 02:59:05 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
MỘt ống thủy tinh dựng đứng,đầu dưới kín đầu trên hỏ, chứa nước. Thay đổi cột nước làm chiều cao cột ống khí có thể thay đổi trong khoảng từ 45 den 85cm.Một âm thoa dao đọng trên miệng ống voi f=680Hz. Biết tốc độ truyền âm trong khong khí là 340m/s Lúc có cổng hưởng âm thi chiều dài cột khong khí là:
     Bước sóng là: [tex]\lambda =\frac{v}{f} = 0,5m = 50cm[/tex]
     Lúc có cộng hưởng âm nghĩa là ở miệng trên hở của ống ta nghe âm to nhất nghĩa là đấy là một bụng sóng.
    Vậy chiều dài cột không khí phải thỏa mãn đk: l = [tex](k + 0,5)\frac{\lambda }{2} = (k+0,5)25[/tex]
    Mặt khác: [tex]45\leq l\leq 85[/tex] => [tex]1,3\leq k\leq 2,9 => k = 2[/tex]
 Chiều dài cột không khí là: l = 62,5 cm

Tiêu đề: Trả lời: help me
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:48:58 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
MỘt ống thủy tinh dựng đứng,đầu dưới kín đầu trên hỏ, chứa nước. Thay đổi cột nước làm chiều cao cột ống khí có thể thay đổi trong khoảng từ 45 den 85cm.Một âm thoa dao đọng trên miệng ống voi f=680Hz. Biết tốc độ truyền âm trong khong khí là 340m/s Lúc có cổng hưởng âm thi chiều dài cột khong khí là:

Bạn hãy đọc lại các quy định của diễn đàn rồi post bài nhe.http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6847.0

Nếu không bài viết của bạn sẽ bị xóa hoặc khóa sau nhiều lần vi phạm.
Cảm ơn bạn đã tham gia diễn đàn.