Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 12:25:44 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9534Tiêu đề: Luyện thi ĐH môn Hóa cùng TVVL (phần LT)
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:25:44 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Lý thuyết là phần dễ kiếm điểm và cũng trở nên khó khăn nếu bạn không học bài, và có học bài nhưng không hiểu bản chất vấn đề !!! Đôi khi phạm chút sai lầm ,hoặc bị lỗ hỗng ở phần nào đó mà làm ta lúng túng, phân vân dẫn đến sai sót đáng tiếc và điều đó xảy ra ở hầu hết những người học Hóa. Với đề thi ĐH cũng vậy ,nếu khá giỏi cũng chỉ làm đúng 2/3 lý thuyết là cao(Đại đa số ,chứ ko nói thiểu số ), ví dụ điển hình là câu lý thuyết trong đề thi ĐH năm 2011 , một câu hỏi rất bình thường nhưng số người làm sai chiếm tỷ lệ khá lớn!!!! " Hợp chất nào của canxi dùng để đúc tượng,bó bột khi gãy xương????"Bạn nghĩ sao 8-x  .ĐỂ nhằm một phần nào đó nâng cao điểm mạnh,khắc phục điểm yếu , topic này sẽ dành về vấn đề thảo luận về những câu hỏi về lý thuyết,ứng dụng của hóa học trong đời sống. !!!. Các bạn có thể đóng góp ý kiến ,câu hỏi của mình tại đây.
  
Trình độ có hạn, nên một số phần mình cũng ko chuẩn lắm (đang trau dồi thêm các phản ứng lạ, mau quên, phần lý thuyết hết sức ngô khoai  :D ) mong các bạn cùng chung tay ôn tập với mình nhé.Thân


Tiêu đề: Trả lời: Luyện thi ĐH môn Hóa cùng TVVL (phần LT)
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:41:14 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Câu1. Khi thủy phân este C7H602 trong môi trường axit thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y trong đó X cho phản ứng tráng gương, còn Y không có phản ứng tráng gương nhưng tác dụng với dung dịch Br2 cho kết tủa trắng.CTCT của este là:
A.CH[tex]\equiv[/tex]C-COO[tex]\equiv[/tex]C-C2H5   B.CH3COOCH=CH-C[tex]\equiv[/tex]CH
C.HCOOC6H5                 D.HCOOCH=CH-C[tex]\equiv[/tex]C-CH-CH2


Este khi thủy phân trong môi trường acid mà cho 2 sản phẩm 1 tráng gương thì este đó phải chứa gốc -CHO, 1 sản phẩm không có pư tráng gương mà chỉ tác dụng với Br2 cho KT trắng , phải có  nhân bezen ==>Đó là phenol  (KT 2,4,6tribrom phenol)
==>Đáp án chính xác là C ,HCOOC6H5 + H20 --H2SO4-->HCOOH + C6H5OH

Câu2. X có CTPT C4H1102N.Khi cho X tác dụng với dd NaOH thu được etyl amin.Vậy CTCT của X là
A.CH3COONH3C2H5                                         B.CH3COONH2C2H5
C.C2H5COOCH2NHCH3                                      D.HCOONH3C3H7

X tác dụng với NaOH thu được amin --> X là muối của amin (RCOONH3R')
==>loại B,C,D  (loại D vì ko tạo etyl amin )
Tổng quát: RCOONH3R' + NaOH ---->RCOONa + C2H5NH2 + H20 


Tiêu đề: Trả lời: Luyện thi ĐH môn Hóa cùng TVVL (phần LT)
Gửi bởi: mark_bk99 trong 01:10:09 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Câu3. Cho a gam P205 vào dung dịch a gam KOH thu được dung dịch X.Chất tan có trong dung dịch X là:  A.KH2P04 và H3PO4                B.K2HP04 và K3PO4         C.KH2PO4 và K2HP04   D.K3PO4 và KOH

Nhắc lại lý thuyết phần này !!!!
Khi cho H3PO4 tác dụng với dd bazo  thỉ có 3 sản phẩm tạo ra (tùy theo tỷ lệ mol của chúng ) :2 muối acid và 1 muối trung hòa

Nếu tỷ lệ bazo/acid =x
Nếu x=1 thì pư xảy ra vừa đủ sinh muối acid 1(MH2..) <1 có acid dư
1<x<2: sinh 2 muối (MH2 và M2H ...)  =2 thì sinh muối M2H
2<x<3: sinh 2 muối M2H và M3)       =3 thì sinh muối M3   >3 thì sinh muối M3 và bazo dư

Vậy đối với bài trên: P205 --->2H3PO4
                             a/142        a/71

Vậy tỷ lệ bazo/acid= a/40/a/71=1,775  Nằm trong vùng 1<x<2 ==>Đáp án C là đáp án chọn


Câu4.Phản ứng nào sau đây mạch polime bị thay đổi
A.PVA +NaOH---->                         B.PVC +Cl2---->
C.Cao su isopren +HCl---->              D.Nhựa Rezol-----t*C-->

PVA (Poli vinyl acetat ) thủy phân trong môi trường kiềm tạo thành poli vinyl ancol (giữ nguyên mạch Cacbon)
PVC(poli vynyl clorua) cộng hợp Cl2 -->pư giữ nguyên mạch Cacbon Tương tự caosu isopren +HCl

Nhựa rezol có cấu trúc mạch không phân nhánh khi trộn với các hợp chất khác đem ép khuôn sẽ thu được nhựa rezit có cấu trúc mạch không gian ==>D đúng 

Câu5. Cho các phản ứng sau:
(1)FeCO3  +H2SO4d --->khí X + khí Y +...                   (4) FeS + H2SO4l --->khí G +...
(2)NaHCO3 + KHSO4---->khí X +....                         (5)NH4NO3----->Khí H + ....
(3) Cu + HNO3d--->khí Z   + .....                         (6)AgNO3---->khí Z + khí I

Trong các khí sinh ra ở các phản ứng trên số chất khí tác dụng với dung dịch NaOH là:
A.4         B.5           C.3                       D.6

Ta có khí X:C02, Y:S02, Z:N02 ,G:H2S,H:N2 ,I:02
Các bạn nên xem lại các phản ứng đặc trưng của từng chương lớp dưới
--->Những chất tác dụng với dd NaOH là CO2,SO2,NO2, và H2S (cái này nhiều người hay quên lắm ,quan trọng lắm nha, nên xem lại lý thuyết phần lưu huỳnh bài hidro sunfua)
P/s thêm H2S tác dụng với NaOH cũng có phần bài tập giống như CO2 và SO2 tác dụng với dd kiềm vậy ,tổng quát thế này nhé
H2S+ NaOH ---->NaHS +H20           H2S + 2NaOH ---->Na2S + 2H20
 


Tiêu đề: Trả lời: Luyện thi ĐH môn Hóa cùng TVVL (phần LT)
Gửi bởi: mark_bk99 trong 01:44:11 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Câu5.Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp được axeton là:
A.C2H5OH,CH3CHO,CH3COOH
B.C2H5Oh,CH3-CH=CHBr,C6H5CH(CH3)2
C.C6H5CH(CH3)2,CH3CH2CH2OH,HCOOCH3
D.CH3CHOHCH3,(CH3COO)2Ca,CH2=CBr-CH3.

Có thể giải thích như thế này: Nhận thấy C2H5OH là ancol no đơn chức bậc 1 nên ko thể đc được axeton(oxihoa chỉ thu được andehit) -->loại A,B .Mặt khác HCOOCH3 một là thủy phân trong mt axit hai là trong mt bazo ,các pư còn lại cũng ko tạo axeton --->D là đáp án chọn
Câu6.Cho các phát biểu sau
1.Thiếc có thể dùng để phủ lên bề mặt của sắt chống gỉ.
2.Chì có ứng dụng để chế tạo thiết bị ngăn cản tia phóng xạ
3.Kẽm có ứng dụng để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép.
4.Nhôm là kim loại dẫn điện tốt hơn vàng.
5.Au(vàng) có thể hòa tan trong dung dịch KCN có mặt không khí
6.Có thể dùng NH3 để phân biệt 2 dung dịch CuSO4 và ZnSO4
7.Tất cả kim loại kiềm và  kiềm thổ khử nước ở nhiệt độ thường giải phóng khí H2.
Số phát biểu đúng là : A. 5    B.6           C.4          D.7
Thiếc là kim loại đứng trước Fe trong dãy điện hóa, nên khi chịu tác động của mt nó sẽ bị ăn mòn trước, chì ngăn cản tia px thì ai cũng bik rồi (liên hệ bên VL,hoặc coi ứng dụng của chì), 3 giải thích giống 1, Nhôm dẫn điện tốt hơn vàng là sai !!!! Theo thứ tự dẫn điện Ag,Cu,Au,Al,Fe
NH3 có thể phân biệt được CuS04 và ZnSO4 tuy cùng tạo phức!!!! Nhưng màu sắc khác nhau  (Cu(OH)2 màu xanh, còn Zn(OH)2 màu trắng trước khi tạo phức) ,Xem thêm bài vàng!!!
Chỉ riêng tất cả  Kim loại kiềm là tác dụng với H20 sinh khí H2 ,còn Kim loại kiềm thổ loại Be và Mg!!
Vậy đáp án đúng là 5

Câu7.Ancol và amin nào sau đây có cùng bậc
A.(C6H5)2NH và C6H5CH2OH                             B.C6H5NHCH3 và C6H5CH(OH)CH3
C.(CH3)3COH và (CH3)3CNH2                            D.(CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2
Cần xem lại khái niệm cùng bậc, Ancol cùng bậc cacbon, còn amin cùng bậc N
Nhận thấy đáp án A không cùng bậc vì amin bậc 2 còn ancol bậc 1 tương tự C và D chỉ có B là cùng bậc 2

Câu8.Polime có công thức (-NH-[CH2]5-CO-)n.Số phát biểu đúng là?
A.% khối lượng C trong X không thay đổi với mọi giá trị n   B.X thuộc poliamit
C.X chỉ tạo được ra từ phản ứng trùng ngưng                  D.X có thể kéo sợi
E.Tên của X là nilon 6                                         F. X có thể bị thủy phân trong môi trường kiềm
A.3              B.6              C.4                       D.5
Với mọi giá trị của n thì M thay đổi -->C cũng thay đổi theo vì thế khi tăng hay giảm n thì %mC ko đổi
X có liên kết -NH-R-CO -->poliamit, X chỉ tạo được ra pư trùng ngưng là sai vì nó có thể trùng hợp từ caprolactam, X có thể kéo sợi và có thể bị thủy phân ,có 6C nên tên gọi là nilon 6
Tổng cộng có 5 đáp án đúngTiêu đề: Trả lời: Luyện thi ĐH môn Hóa cùng TVVL (phần LT)
Gửi bởi: truonglongmoto trong 07:43:08 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Ý kiến mình thế này:
Câu 5: Đáp án D
Câu 6: Các câu đúng là: 1,2,3,5,6. Đáp án A
Câu 7: Đáp án D
Câu 8: Các câu đúng là: A, B,D,E,F. Đáp án D   


Tiêu đề: Trả lời: Luyện thi ĐH môn Hóa cùng TVVL (phần LT)
Gửi bởi: why_metb trong 10:55:56 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Câu 5:đáp án D:(-ancol B2 oxihoa tạo xeton,(CH3COO)2Ca nung -->(CH3)2CO+caco3,CH2=CBr-CH3thủy phân)
Câu 6:1,2,3,5,6.
Câu 7D nhận thấy ngay ^-^
Câu 8 A,B,C,E,F(dáp án D)

Tiêu đề: Trả lời: Luyện thi ĐH môn Hóa cùng TVVL (phần LT)
Gửi bởi: mark_bk99 trong 02:01:48 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Câu9.Trong các chất sau đây CuSO4,KCl,FeCl2,HCl,NaOH,Fe(NO3)3,H2S04 và KNO3 số chất sau điện phân có môi trường axit là : A.3        B.4             C.5             D.2


 ~O) Lý thuyết về điện phân!!!!!!!!!!!!!!
Lưu ý quan trọng :Từ K+ đến Al3+ không bị điện phân trong dung dịch,dung môi H20 bị điện phân thay

 ~O) Các anion gốc acid có chứa oxi như : NO3-,SO42-,Cl04-,CO32-,... coi như không bị oxi hóa khi điện phân dung dịch (nghĩa là không bị điện phân dung dịch),dung môi H20 bị điện phân thay.

 ~O) Anod hoạt động ( như các kim loại Fe,Zn,Cu,Ag,....) khi điện phân dung dịch chính anod sẽ bị oxi hóa, ăn mòn dần trờ thành ion kim loại tan trong dung dịch : M---->Mn+ +ne

Ví dụ: Điện phân dung dịch CuSO4(với anod trơ).Tại catod xảy ra quá trình khử Cu2+ +2e-->Cu
Tại anod :xảy ra quá trình oxi hóa (Do S042- chứa oxi nên ko bị điện phân): H20-->1/2O2 +2H+ +2e
Vậy Pt điện phân : CuS04 +H20 ---->Cu +1/202 +H2S04
Một số phương trình điện phân thường gặp:
1.Muối axit không có oxi
2MCl + 2H20 ---dpd cmn-->2MOH +Cl2 +H2
2.Muối sunfat và muối nitrat của kim loại kiềm thực chất H20 bị điện phân
2H20---->2H2+O2
3.Hidroxit của Kl kiềm hay kim loại kiềm thổ , H20 bị điện phân
2H20---->2H2+O2

Vậy sau điện phân các chất tạo môi trường acid là : CuS04 -->H2S04,Fe(NO3)2--> HNO3


Tiêu đề: Trả lời: Luyện thi ĐH môn Hóa cùng TVVL (phần LT)
Gửi bởi: mark_bk99 trong 05:03:26 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Câu10.Đun nóng hỗn hợp gồm Glyxin,Phenylalanin,Tỷosin,Valin và Alanin tạo ra pentapeptit có chứa các gốc amino axit khác nhau.Số lượng pentapeptit có thể tạo ra là :
A.120            B.60                C.15                D.50

Câu11.Cho các chất NaCl,NaBr,NaI,NaF tác dụng với dung dịch AgNO3 tạo ra hỗn hợp kết tủa X. Thêm tiếp vào X dung dịch NH3 tạo ra chất tan Y .Hỏi trong X có bao nhiêu kết tủa và Y là:
A.4,AgCl          B.3,AgBr               C.3,AgCl                 D.4,AgBr

Câu12.Cho các sơ đồ phản ứng:
 [C6H7O2(OH)3]3 +n(CH3CO)2O----->Sản phẩm X(1).p-xilen --KMnO4,H2S04-->Y---Etylenglycol->Z(2)
X,Y,Z là các chất hữu cơ.Nhận xét nào dưới đây là đúng.
A.X là một loại tơ tổng hợp,Z là tơ bán tổng hợp
B.X là tơ thiên nhiên,Z là tơ nhân tạo
C.X là tơ bán tổng hợp,Z là tơ tổng hợp
D.X là tơ thiên nhiên,Z là tơ nhân tạo


Tiêu đề: Trả lời: Luyện thi ĐH môn Hóa cùng TVVL (phần LT)
Gửi bởi: truonglongmoto trong 11:45:16 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Ý kiến mình thế này
Câu 10: Đáp án A. 5 giai thừa
Câu 11: Đáp án C. Kết tủa là: NaCl, NaBr, NaI.
Câu 12: Đáp án C


Tiêu đề: Trả lời: Luyện thi ĐH môn Hóa cùng TVVL (phần LT)
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:17:23 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
File tổng hợp Lý thuyết Hóa Super super Hot Hot đây, tổng hợp các câu hỏi từ các đề thi thử ,rất hay và sát với cấu trúc đề thi ĐH.

Yêu cầu đọc hiểu vận dụng,những cái nào chưa chắc xin search google immediately!!!!! hoặc đọc lại SGK 10 11 12 cơ bản(nâng cao càng tốt).Chất lượng hơn số lượng nhé .
Vì học là 1 quá trình lý thuyết học tốt nhưng chưa chắc vận dụng tốt ,vì thế cần mài dần mài dần ,hơn thế nữa là trau dồi thêm EXP, những pư mới lạ ta chưa từng thấy hoặc ko bik nó có xảy ra ko,nếu có thì  sp là cái gì.... Google sẽ giúp ta làm điều đó  *-:) ,nghe có vẻ vớ vẩn nhỉ, bạn nào hiểu và có dã tâm đạt điểm cao thì phần Lý thuyết rất quan trọng nhé (Hóa hơn 40% rồi ).

File gồm đề và đáp án ,tải về 2 cái để so sánh kq .


Tiêu đề: Trả lời: Luyện thi ĐH môn Hóa cùng TVVL (phần LT)
Gửi bởi: nguyensythinh trong 11:44:56 AM Ngày 27 Tháng Hai, 2013
File tổng hợp Lý thuyết Hóa Super super Hot Hot đây, tổng hợp các câu hỏi từ các đề thi thử ,rất hay và sát với cấu trúc đề thi ĐH.

Yêu cầu đọc hiểu vận dụng,những cái nào chưa chắc xin search google immediately!!!!! hoặc đọc lại SGK 10 11 12 cơ bản(nâng cao càng tốt).Chất lượng hơn số lượng nhé .
Vì học là 1 quá trình lý thuyết học tốt nhưng chưa chắc vận dụng tốt ,vì thế cần mài dần mài dần ,hơn thế nữa là trau dồi thêm EXP, những pư mới lạ ta chưa từng thấy hoặc ko bik nó có xảy ra ko,nếu có thì  sp là cái gì.... Google sẽ giúp ta làm điều đó  *-:) ,nghe có vẻ vớ vẩn nhỉ, bạn nào hiểu và có dã tâm đạt điểm cao thì phần Lý thuyết rất quan trọng nhé (Hóa hơn 40% rồi ).

File gồm đề và đáp án ,tải về 2 cái để so sánh kq .

Thế không có tài liệu cho đáp án chi tiết luôn ak