Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Văn Đức trong 12:06:39 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9533Tiêu đề: mọi người giúp em bài tụ điện này với
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 12:06:39 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
một mạch dao động lý tưởng gồm một cuộn dây có độ tự cảm L và 3 tục C giống nhau mắc nối tiếp,đang hoạt động bình thường với diện áp mỗi tụ bằng U0,vào thời điểm năng lượng từ bằng năng lượng điện thì 1 tụ bị đánh thủng hoàn toàn,sau đó mạch hoạt động với điện áp cực đại 2 đầu mỗi tụ là U'0.tỷ số U'0/U0


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em bài tụ điện này với
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:09:55 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
một mạch dao động lý tưởng gồm một cuộn dây có độ tự cảm L và 3 tục C giống nhau mắc nối tiếp,đang hoạt động bình thường với diện áp mỗi tụ bằng U0,vào thời điểm năng lượng từ bằng năng lượng điện thì 1 tụ bị đánh thủng hoàn toàn,sau đó mạch hoạt động với điện áp cực đại 2 đầu mỗi tụ là U'0.tỷ số U'0/U0
Thầy trieu giải rồi bạn xem tại đây http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9212.msg42821#msg42821http://