Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 11:55:47 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9531Tiêu đề: đoạn mạch điện nhờ mn
Gửi bởi: santacrus trong 11:55:47 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Mọi ng giúp e câu này nhé

Một đoạn mạch nt gồm một cuộn dây và một tụ điện. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch, hai đầu cuộn dây, hai bản tụ điện đều bằng nhau. Hệ số công suất của đoạn mạch ?
Đ/s: [tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: đoạn mạch điện nhờ mn
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 12:03:31 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Mọi ng giúp e câu này nhé

Một đoạn mạch nt gồm một cuộn dây và một tụ điện. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch, hai đầu cuộn dây, hai bản tụ điện đều bằng nhau. Hệ số công suất của đoạn mạch ?
Đ/s: [tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]


Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch, hai đầu cuộn dây, hai bản tụ điện đều bằng nhau nên Ud,U,Uc nên góc tạo bởi Ud và Uc là 120 (cái này giống tổng hợp hai vecto ý) và U là phân giác nên góc tạo bởi U và Uc là 60 mà Uc tạo với trục I góc -90 nên U tạo với trục I góc -30 suy ra đáp án [tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]