Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thienhavosodoi trong 11:44:56 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9528Tiêu đề: Một bài toán về lượng tử cần giải đáp
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 11:44:56 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Một e có động năng 12,6eV đến va chạm với nguyên tử hidro ở trạng thái cơ bản, đứng yên.Sau va chạm nguyên tử hidro vẫn đứng yên nhưng nhảy lên trạng thái kích thích đầu tiên.động năng e sau va chạm là:
A,3.2
B,2,4
C,10,2
D,1,2

Đáp án B?
gải giúp em với


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về lượng tử cần giải đáp
Gửi bởi: onehitandrun trong 11:51:05 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Một e có động năng 12,6eV đến va chạm với nguyên tử hidro ở trạng thái cơ bản, đứng yên.Sau va chạm nguyên tử hidro vẫn đứng yên nhưng nhảy lên trạng thái kích thích đầu tiên.động năng e sau va chạm là:
A,3.2
B,2,4
C,10,2
D,1,2

Đáp án B?
gải giúp em với
Từ trạng thái đứng yên (n=1) lên trạng thái kích thích đầu tiên (n=2)
[tex] E=E_2-E_1=10,2 eV [/tex]
Động năng sau va chạm: [tex]12,6-E [/tex]