Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: holi trong 11:36:37 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9527Tiêu đề: BÀI TẬP CẦN GIÚP ĐỠ
Gửi bởi: holi trong 11:36:37 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
1. 2 tụ điện C1=3C0 và C2=6C0 mắc nối tiếp. Nối 2 đầu bộ tụ với pin có suất điện động E=3V để nạp điện cho các tụ rối ngắt ra và nối với cuộn dây thuần cảm L tạo thành mạch dao động điện từ tự do. Khi dòng điện trong mạch dao động cực đại thì người ta nối tắt 2 cực của tụ C1. Hiệu điện thế cực đại trên tụ C2 của mạch dao động sau đó là bao nhiêu V? Đs: căn 3
(Em đã thấy bài tuơng tự nhưng không tìm ra)
2. Chiếu lần lượt 3 bức xạ có bước sóng theo tỉ lệ [tex]\lambda[/tex]1:[tex]\lambda[/tex]2:[tex]\lambda[/tex]3=3:4:5 vào catot của một tế bào quang điện thì nhận được các e có vận tốc ban đầu cực đại tỉ lệ v1:v2:v3=3:k:1. Giá trị của k bằng bn? Đs: 2
Cám ơn thầy cô và các bạn.
Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP CẦN GIÚP ĐỠ
Gửi bởi: onehitandrun trong 12:05:25 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

2. Chiếu lần lượt 3 bức xạ có bước sóng theo tỉ lệ [tex]\lambda[/tex]1:[tex]\lambda[/tex]2:[tex]\lambda[/tex]3=3:4:5 vào catot của một tế bào quang điện thì nhận được các e có vận tốc ban đầu cực đại tỉ lệ v1:v2:v3=3:k:1. Giá trị của k bằng bn?

Ta có [tex] \lambda_2=\frac{4}{3}\lambda_1 ; \lambda_3=\frac{5}{3}\lambda_1 [/tex]
Đối với bước sóng [tex] \lambda_1: [/tex] [tex] \frac{hc}{\lambda_1}=A + \frac{1}{2}mv_1^2 [/tex] (1)
Đối với bước sóng [tex] \lambda_3: \frac{3hc}{5\lambda_1}=A + \frac{1}{2}mv_3^2 [/tex]
[tex] \to \frac{27hc}{5\lambda_1}=9A + 9.\frac{1}{2}m.v_3^2 [/tex] (2)
Lấy (1)-(2) ta được: [tex] A=\frac{11hc}{20\lambda_1} [/tex]
Đối với bước sóng [tex] \lambda_2:\frac{3hc}{4\lambda_1}=A + \frac{1}{2}mv_2^2 [/tex] (3)
Nhân [tex] (1).K^2 ; (3).9 [/tex]
[tex] \frac{k^2hc}{\lambda_1}=k^2A +k^2\frac{1}{2}mv_1^2 [/tex] (4)
[tex] \frac{27hc}{4\lambda_1}=9A + 9.\frac{1}{2}mv_2^2 [/tex] (5)
lấy (4)-(5) ta được:[tex] \frac{hc}{\lambda_1}(k^2-\frac{27}{4})=(k^2-9).A=(k^2-9).\frac{11hc}{20\lambda_1} [/tex]
Giải ra k=2


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP CẦN GIÚP ĐỠ
Gửi bởi: holi trong 11:23:00 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
còn bài 1 nữa,giup em với! [-O<


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP CẦN GIÚP ĐỠ
Gửi bởi: kydhhd trong 11:34:10 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
1. 2 tụ điện C1=3C0 và C2=6C0 mắc nối tiếp. Nối 2 đầu bộ tụ với pin có suất điện động E=3V để nạp điện cho các tụ rối ngắt ra và nối với cuộn dây thuần cảm L tạo thành mạch dao động điện từ tự do. Khi dòng điện trong mạch dao động cực đại thì người ta nối tắt 2 cực của tụ C1. Hiệu điện thế cực đại trên tụ C2 của mạch dao động sau đó là bao nhiêu V? Đs: căn 3
(Em đã thấy bài tuơng tự nhưng không tìm ra)

TH1: Điện dung của bộ tụ là:[tex]Cb=2Co[/tex](2 tụ mắc nối tiếp)
Năng lượng bọ tụ tích được:[tex]W=\frac{1}{2}Cb.E^{2}=9Co[/tex]
khi dòng điện cực đại thì điện tích trên Cb=0 và nối tắt C1, khi hiệ điện thế trên tụ C2 cực đại thì:
[tex]W'=\frac{1}{2}6Co.U^{2}=W=9Co\Rightarrow U=\sqrt{3}[/tex]