Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lequyen94th trong 10:20:48 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9521Tiêu đề: bài dao động cơ và sóng dừng khó
Gửi bởi: lequyen94th trong 10:20:48 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Câu 47: Trên một sợi dây dài 60cm có sóng dừng với 3 bụng sóng và 2 nút ở hai đầu cố định. M và N là hai điểm gần nhau nhất trên dây có biên độ dao động bằng 2/3 biên độ dao động của điểm bụng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 200cm/s. Nhận xét nào sau đây là đúng về dao động của trung điểm P của MN:
A. P có biên độ dao động bằng không (không dao động).
B. Khoảng thời gian liên tiếp giữa hai lần P có cùng li độ dao động với M và N là 0,1 giây.
C. P có biên độ dao động bằng 1/3 biên độ dao động của điểm bụng.
DLi độ dao động của P không thể bằng li độ dao động của M và N ở cùng một thời điểm nào đó.

Câu 59: Con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang quanh vị trí cân bằng O thực hiện 100 dao động trong 10s với biên độ dao động 2,5cm; viên bi nặng có khối lượng m = 100g. Ở thời điểm vận tốc của vật m bằng không  và  lò  xo  đang dãn  (thời điểm t = 0) thì  một viên  bi  m’  giống hệt m chuyển động với vận tốc v0= 2, 5m/s theo phương trùng với trục lò  xo  và hướng về đầu cố định B đến va chạm hoàn toàn đàn hồi, xuyên  tâm  với m (hình vẽ). bỏ qua mọi ma sát; coi các bi là chất điểm. Sau va chạm, vật m có vận tốc bằng không vào thời điểm t. Giá trị nào sau đây có thể là giá
trị của t:
A. 0,0250s;  B. 0,1250s;  C. 0,0875s;  D. 0,1000s;


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ và sóng dừng khó
Gửi bởi: JakkieQuang trong 11:05:06 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
bạn có thể đưa cái hình vẽ ra cho mình xem được chư...


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ và sóng dừng khó
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 11:18:55 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Câu 47: Trên một sợi dây dài 60cm có sóng dừng với 3 bụng sóng và 2 nút ở hai đầu cố định. M và N là hai điểm gần nhau nhất trên dây có biên độ dao động bằng 2/3 biên độ dao động của điểm bụng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 200cm/s. Nhận xét nào sau đây là đúng về dao động của trung điểm P của MN:
A. P có biên độ dao động bằng không (không dao động).
B. Khoảng thời gian liên tiếp giữa hai lần P có cùng li độ dao động với M và N là 0,1 giây.
C. P có biên độ dao động bằng 1/3 biên độ dao động của điểm bụng.
DLi độ dao động của P không thể bằng li độ dao động của M và N ở cùng một thời điểm nào đó.

một sợi dây dài 60cm có sóng dừng với 3 bụng sóng và 2 nút ở hai đầu cố định nên lamđa = 40cm mà v=200cm/s =>T=0,2s do đó khoảng thời gian liên tiếp giữa hai lần P có cùng li độ dao động với M và N là 0,1 giây => B


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ và sóng dừng khó
Gửi bởi: lequyen94th trong 12:30:47 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Câu 47: Trên một sợi dây dài 60cm có sóng dừng với 3 bụng sóng và 2 nút ở hai đầu cố định. M và N là hai điểm gần nhau nhất trên dây có biên độ dao động bằng 2/3 biên độ dao động của điểm bụng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 200cm/s. Nhận xét nào sau đây là đúng về dao động của trung điểm P của MN:
A. P có biên độ dao động bằng không (không dao động).
B. Khoảng thời gian liên tiếp giữa hai lần P có cùng li độ dao động với M và N là 0,1 giây.
C. P có biên độ dao động bằng 1/3 biên độ dao động của điểm bụng.
DLi độ dao động của P không thể bằng li độ dao động của M và N ở cùng một thời điểm nào đó.

một sợi dây dài 60cm có sóng dừng với 3 bụng sóng và 2 nút ở hai đầu cố định nên lamđa = 40cm mà v=200cm/s =>T=0,2s do đó khoảng thời gian liên tiếp giữa hai lần P có cùng li độ dao động với M và N là 0,1 giây => B

bạn ơi tại sao lại là T/2 hả bạn


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ và sóng dừng khó
Gửi bởi: lequyen94th trong 06:01:08 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
bạn có thể đưa cái hình vẽ ra cho mình xem được chư...
bạn ơi hình vẽ không có gì đâu ,tất cả đề bài nói rồi mà ,bạn giải hộ mình với ,mình làm ra 0,0375 cơ  [-O<