Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: audex_z8 trong 09:04:25 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9515Tiêu đề: Một số bài cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: audex_z8 trong 09:04:25 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
nhờ thầy cô và các ban giải đáp giúp
Câu 5: Trong khoảng thời gian từ t = 0 đến t1 = pi/48 s, động năng của một vật dao động điều hoà tăng từ 0,096J đến giá trị cực đại rồi sau đó giảm về 0,064J. Biết rằng, ở thời điểm t1 thế năng dao động của vậtcũng bằng 0,064J. Cho khối lượng của vật là 100g. Biên độ dao động của vật bằng
A. 32cm. B. 3,2cm. C. 16cm. D. 8,0cm.

Câu 16: Một chất điểm khối lượng m chuyển động trên trục Ox với phương trình x = A.cos2(ω.t + φ). Vậtnày dao động điều hoà với

A. vận tốc cực đại A.ω. B. gia tốc cực đại A.ω2. C. biên độ A. D. chu kỳ T = 2π/ω.
Câu 17: Một con lắc lò xo gồm lò xo k = 100N/m và vật nặng m =160g đặt trên mặt phẳng nằm ngang.Kéo vật đến vị trí lò xo dãn 24,0mm rồi thả nhẹ. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là μ = 5/16.
Lấy g = 10m/s2. Từ lúc thả đến lúc dừng lại, vật đi được quảng đường bằng
A.   43,6mm. B. 60,0mm. C. 57,6mm. D. 56,0mm

Câu 34: Chiết suất của nước đối với ánh sáng tím, ánh sáng vàng và ánh sáng đỏ có các giá trị:1,343,1,358, 1,328. Chiếu một chùm sáng trắng song song từ nước ra không khí, người ta thấy tia ló màu vàng có phương là là mặt nước. Góc giữa tia ló màu đỏ và tia phản xạ màu tím bằng
A.   58,84o. B. 54,64o. C. 46,25o. D. 50,45o.

Câu 36: Người ta dùng prôtôn có động năng 2,0MeV bắn vào hạt nhân 7Li3 đứng yên thì thu được hai hạt X có cùng động năng. Biết năng lượng liên kết của hạt nhân X là 28,3MeV và độ hụt khối của hạt
7Li3 là 0,0421u. Cho 1u = 931,5MeV/c2; khối lượng hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối. Tốc độ củahạt nhân X bằng
A.   1,96m/s. B. 2,20m/s. C. 2,16.10^7m/s. D. 1,93.10^7m/s.   

Câu 39: Cho biết khối lượng nghỉ của prôtôn, nơtron và êlectron lần lượt là mp = 938,3MeV/c2, mn =939,6MeV/c2, me = 0,511MeV/c2. Lấy 1u = 931,5MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 12C6 bằng
A. 7,45MeV/nuclôn. B. 7,19MeV/nuclôn. C. 7,71MeV/nuclôn. D. 7,96MeV/nuclôn.   


Tiêu đề: Trả lời: vat li 1
Gửi bởi: kydhhd trong 09:39:05 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
bạn mem mới nên mình nhắc nhở bạn phải đặt tên chủ đề có dấu  " Vat li 1", mình sửa lại cho bạn nhưng nếu lần sau tên chủ đề không có dấu thì Topic của bạn sẽ bị khóa. Mong bạn thực hiện đúng nội qui của diễn đàn
Cảm ơn bạn đã tham gia diễn đàn!


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 10:44:41 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
câu 5.
Khi Wd = Wt = 0,064J thì x = +(-)A/[tex]\sqrt{2}[/tex]
ĐLBTCN ta có: W'd +W't = Wd+Wt [tex]\leftrightarrow 1,5Wd+W't=2Wt[/tex] (vì Wd' = 1,5Wd)
Hay [tex]1,5Wt+W't = 2Wt do đó: x' = + (-)A/2[/tex]
Từ -A/2 đến A/[tex]\sqrt{2}[/tex] là 5T/24 (đường tròn)
suy ra [tex]\omega =20rad/s[/tex]

Tại vị trí Wd= Wt ta có v =[tex]\sqrt{\frac{2Wd}{m}}[/tex]
Có v, x, omega suy ra A, bấm máy nhé


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:44:43 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Câu 34: Chiết suất của nước đối với ánh sáng tím, ánh sáng vàng và ánh sáng đỏ có các giá trị:1,358,1,343, 1,328. Chiếu một chùm sáng trắng song song từ nước ra không khí, người ta thấy tia ló màu vàng có phương là là mặt nước. Góc giữa tia ló màu đỏ và tia phản xạ màu tím bằng
A.   58,84o. B. 54,64o. C. 46,25o. D. 50,45o.
[/quote]
Tia vàng là là trên mặt nước nghĩa là tia vàng bắt đầu phản xạ toàn phần, khi đó tia tím đã phản xạ toàn phần (tự vẽ hình ra nhé: 1 tia tím phản xạ tp, tia vàng là là, tia đỏ còn khúc xạ)
Do đó: sinighv = 1/nv suy ra được ighv nhé
Vì vàng bắt đầu pxtp nên i = ighv
Có i ta tìm được:
- góc phản xạ của tia tím: i' = i
- tìm được góc khúc xạ của tia đỏ: nđsini = sinrđ suy ra được rđ
Góc cần tìm là 180 - i'-rđ
tự bấm máy nhé
Các bài còn lại đã giải trên diễn đàn bạn tìm nhé