Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Criminal trong 07:43:52 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9512Tiêu đề: giúp em bài máy phát điện
Gửi bởi: Criminal trong 07:43:52 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Một máy phát điện xoay chiều một
pha có tốc độ của roto có thể thay đổi được. Bỏ qua điện trở của các cuộn dây phần ứng. Nối hai cực của máy phát điện này với đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi roto quay với tốc độ lần lượt là n1,n2,n3 (vòng /phuts) thì dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị lần lượt là I1,I2,I3 và tổng trở đoạn mạch có giá trị lần lượt là Z1,Z2,Z3 và n2=0.5 n1
Tìm quan hệ của n2 và n3?


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài máy phát điện
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:01:30 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Em phải tuân thủ qui định 3 của diễn đàn trong các bải trước đã !