Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vengefulspirit2611 trong 07:00:15 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9511Tiêu đề: 4 bài lạ và khó thi thử đại học
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 07:00:15 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Mong mọi người giúp em 4 bài này:

Câu 1. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có k = 50N/m, vật nặng có khối lượng m1 = 300g, dưới nó treo thêm vật nặng m2=200g bằng dây không dãn.Nâng hệ vật để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ để hệ vật chuyển động.Khi hệ vật qua vị trí cân bằng thì đối dây nối giữa 2 vật.Tỷ số giữa lực đàn hồi của lò xo và trọng lực m1 khi vật m1 xuống thấp nhất có giá trị là?
A. 2                B. 1,25              C. 2,67               D. 2,45Câu 2. 1 con lắc đơn có chiều dài l=1m dao động điều hòa với biên độ góc [tex]\alpha o[/tex].Khi con lắc dao động qua vị trí cân bằng thì gia tốc của con lắc đơn có độ lớn bằng 0,2m/s2; khi con lắc có góc lệch 6độ thì tốc độ dài của con lắc có giá trị xấp xỉ bằng?
A. 20cm/s             B. 30cm/s             C. 40cm/s               D. 25cm/sCâu 3. Cho mạch dao động điện từ kín gồm cuộn cảm thuần L, C1 nối tiếp C2 với C1<C2.Khóa K nối giữa 2 đầu C2.Ban đầu khóa K đang đóng, trong mạch có 1 dao động điện từ tự dọ.Tại thời điểm điện áp giữa 2 tấm của tụ C1 đạt cực đại bằng Uo thì ngắt khóa K.Sau đó cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm điện áp hai cự tụ điện C1 bằng không là:
A. [tex]Uo.\sqrt{\frac{C1.(C2-C1)}{C2.L}}[/tex]
B. [tex]Uo.\sqrt{\frac{C1(C2+C1)}{C2.L}}[/tex]
C. [tex]Uo.\sqrt{\frac{C2(C2+C1)}{C1L}}[/tex]
D. [tex]Uo.\sqrt{\frac{C2(C2-C1)}{C1.L}}[/tex]


Câu 4. Một con lắc đơn có chiều dài l không đổi.Khi tăng khối lượng của quả nặng lên 4 lần thì tốc độ dài của con lắc đi ngang qua vị trí cân bằng giảm đi một nửa so với lúc đầu.Câu đúng là:
A. Tần số không đổi biên độ không đổi
B. Tần số không đổi biên độ tăng 2 lần
C, Tần số không đổi biên độ giảm 2 lần
D, Tần số giảm 2 lần biên độ không đổi

Tiêu đề: Trả lời: 4 bài lạ và khó thi thử đại học
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:23:38 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Mong mọi người giúp em 4 bài này:

Câu 1. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có k = 50N/m, vật nặng có khối lượng m1 = 300g, dưới nó treo thêm vật nặng m2=200g bằng dây không dãn.Nâng hệ vật để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ để hệ vật chuyển động.Khi hệ vật qua vị trí cân bằng thì đối dây nối giữa 2 vật.Tỷ số giữa lực đàn hồi của lò xo và trọng lực m1 khi vật m1 xuống thấp nhất có giá trị là?
A. 2                B. 1,25              C. 2,67               D. 2,45
Hệ dao động với biên độ [tex]A=\Delta L0=M.g/k=0,1m=10cm[/tex]
Vận tốc của hệ qua VTCB [tex]==> v_{he}=A.\omega = A.\sqrt{\frac{k}{M}}=100cm/s[/tex]
(Vận tốc này cũng chính là vận tốc các vật khi cắt dây)
+ Hệ đứt dây ==> con lắc chỉ còn m1 [tex]==> \omega_1=10\sqrt{15}/3[/tex]
+ Vị trí cân bằng mới : [tex]\Delta L0' = m1.g/k=0,06=6cm.[/tex]
+ Tọa độ vật khi bị cắt dây so với VTCB mới : [tex]x=\Delta L0 - \Delta L0' = 4cm.[/tex]
+ Biên độ mới : [tex]A' = \sqrt{x^2+\frac{v^2}{\omega1^2}}=2\sqrt{19}(cm)[/tex]
==> [tex]\frac{K(\Delta L0'+A')}{m1.g}=2,45[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài lạ và khó thi thử đại học
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:37:18 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Câu 2. 1 con lắc đơn có chiều dài l=1m dao động điều hòa với biên độ góc [tex]\alpha o[/tex].Khi con lắc dao động qua vị trí cân bằng thì gia tốc của con lắc đơn có độ lớn bằng 0,2m/s2; khi con lắc có góc lệch 6độ thì tốc độ dài của con lắc có giá trị xấp xỉ bằng?
A. 20cm/s             B. 30cm/s             C. 40cm/s               D. 25cm/s

VTCB ==> [tex]amax=vmax^2/L ==> vmax=20\sqrt{5}(cm/s)[/tex]
Mặt khác [tex]vmax=\alpha_0.\sqrt{Lg} ==> \alpha_0=\sqrt{2}/10=8,1^0[/tex]
Lúc sau ==> [tex]\frac{\alpha^2}{\alpha_0^2}+\frac{v^2}{vmax^2}=1[/tex]
==>[tex]v=30cm/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài lạ và khó thi thử đại học
Gửi bởi: kydhhd trong 08:22:16 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Mong mọi người giúp em 4 bài này:Câu 3. Cho mạch dao động điện từ kín gồm cuộn cảm thuần L, C1 nối tiếp C2 với C1<C2.Khóa K nối giữa 2 đầu C2.Ban đầu khóa K đang đóng, trong mạch có 1 dao động điện từ tự dọ.Tại thời điểm điện áp giữa 2 tấm của tụ C1 đạt cực đại bằng Uo thì ngắt khóa K.Sau đó cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm điện áp hai cự tụ điện C1 bằng không là:
A. [tex]Uo.\sqrt{\frac{C1.(C2-C1)}{C2.L}}[/tex]
B. [tex]Uo.\sqrt{\frac{C1(C2+C1)}{C2.L}}[/tex]
C. [tex]Uo.\sqrt{\frac{C2(C2+C1)}{C1L}}[/tex]
D. [tex]Uo.\sqrt{\frac{C2(C2-C1)}{C1.L}}[/tex]khi tụ hiệu điện thé 2 đầu tụ C1 cực đại thí năng lượng cả mạch là:[tex]W=\frac{1}{2}C1U_{0}^{2}[/tex]
[tex]\Rightarrow Q_{0}=C1Uo[/tex]
tại thời điểm này khóa K mở thì điện tích 2 tụ có sự phân bố lại. nhưng tổng điện tích 2 tụ không đổi:[tex]Qo=q1+q2=C1u_{1}+C2u_{2}=C1Uo[/tex]
khi u1=0 thì[tex]\Rightarrow u2=\frac{C1Uo}{C2}[/tex]
bảo toàn năng lượng lúc này ta có:[tex]\frac{1}{2}Li^{2}+\frac{1}{2}C2u2^{2}=\frac{1}{2}C1Uo^{2}\Rightarrow Li^{2}=C1U^{2}0-C2.\frac{C1^{2}}{C2^{2}}Uo^{2}\Rightarrow i=Uo\sqrt{\frac{C1(C2-C1)}{L.C2}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài lạ và khó thi thử đại học
Gửi bởi: kydhhd trong 08:27:02 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Mong mọi người giúp em 4 bài này:

C
Câu 4. Một con lắc đơn có chiều dài l không đổi.Khi tăng khối lượng của quả nặng lên 4 lần thì tốc độ dài của con lắc đi ngang qua vị trí cân bằng giảm đi một nửa so với lúc đầu.Câu đúng là:
A. Tần số không đổi biên độ không đổi
B. Tần số không đổi biên độ tăng 2 lần
C, Tần số không đổi biên độ giảm 2 lần
D, Tần số giảm 2 lần biên độ không đổi


tần số con lắc đơn không phụ thuộc vào khối lương nên tần số không đổi.
Vmax=omega. A ở đây omega không đổi mà vận tôca giảm thì biên độ giảm
nên chon đáp án C