Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tnhung94 trong 11:44:41 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9508Tiêu đề: một bài về truyền tải điện năng cần mọi người giúp?
Gửi bởi: tnhung94 trong 11:44:41 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
điện năng được truyền từ trạm phát đến tải tiêu thụ bằng đường dây 1 pha.Để giảm hao phí trên đường dây từ 25% xuống còn 1% thì cần tăng điện áp truyền tải ở trạm phát lên bao nhiêu lần?Biết công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi và hệ số công suất bằng 1.
đáp án là 4.35


Tiêu đề: Trả lời: một bài về truyền tải điện năng cần mọi người giúp?
Gửi bởi: kydhhd trong 01:04:17 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
điện năng được truyền từ trạm phát đến tải tiêu thụ bằng đường dây 1 pha.Để giảm hao phí trên đường dây từ 25% xuống còn 1% thì cần tăng điện áp truyền tải ở trạm phát lên bao nhiêu lần?Biết công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi và hệ số công suất bằng 1.
đáp án là 4.35
bài này theo mình nghĩ công suất của nguồn đã thay đổi, chỉ có công suất của tai là không đổi
công suất nơi tiêu thụ là:
+T/H1:[tex]Ptt=Pn-\Delta P1=Pn-0,25Pn=0.75Pn[/tex]
+T/H2:[tex]Ptt=Pn'-\Delta P2=Pn'-0,01Pn'=0,99Pn'=0,75Pn\Rightarrow \frac{Pn'}{Pn}=\frac{0,75}{0,99}[/tex]
Mặt khác:[tex]\frac{\Delta P1}{Pn}=25=\frac{Pn}{U^{2}}R;\frac{\Delta P2}{Pn'}=1=\frac{Pn'}{U'^{2}}R[/tex]
[tex]\frac{U'^{2}}{U^{2}}=\frac{Pn'}{Pn}.25=\frac{0,75}{0,99}25\Rightarrow \frac{U'}{U}=4,35[/tex]