Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 11:12:39 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9506Tiêu đề: Giao thoa Yang nhờ mn giúp
Gửi bởi: santacrus trong 11:12:39 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Trong TN Iang về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,55[tex]\mu m[/tex]. Khoảng cách giữa hai khe là 1mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Giữa hai điểm M và N trên màn nằm khác phía với vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt 0,3mm ; 2mm có bao nhiêu vân sáng, bao nhiêu vân tối ?
Đ/s: 2 vân sáng và 2 vân tối
---------tks----------


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa Yang nhờ mn giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:05:50 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Trong TN Iang về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,55[tex]\mu m[/tex]. Khoảng cách giữa hai khe là 1mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Giữa hai điểm M và N trên màn nằm khác phía với vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt 0,3mm ; 2mm có bao nhiêu vân sáng, bao nhiêu vân tối ?
Đ/s: 2 vân sáng và 2 vân tối
---------tks----------

Khoảng vân i = 1,1mm

Số vân sáng là số giá trị cua k thỏa : [tex]- 0,3 < 1,1k < 2[/tex] => có 2 giá trị : k = 0 và k = 1

Số vân tối là số giá trị cua k thỏa : [tex]- 0,3 < 1,1(k+1/2) < 2[/tex] => có 2 giá trị : k = 0 và k = 1