Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Fc Barcelona trong 09:21:07 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9501Tiêu đề: DHSPHN Lần 6 mọi người giúp em với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 09:21:07 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
mọi người giúp em với ạ
em cảm ơn nhiều
  =d>


Tiêu đề: Trả lời: DHSPHN Lần 6 mọi người giúp em với ạ
Gửi bởi: JakkieQuang trong 09:33:13 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
bài 37
áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có các vector hợp lại thành 1 tam giác vuông trong đó 2 cạnh góc vuông là của [tex]\alpha và P[/tex] từ đó ta có
mX*KX=m[tex]\alpha[/tex][/sub]*v[tex]\alpha[/tex]+ sub]P[/sub]*KP
khi đó ta tính được động năng của các hạt còn lại suy ra được năng lượng tỏa ra
Wtỏa=K[tex]\alpha[/tex]+KX - KP
Tiêu đề: Trả lời: DHSPHN Lần 6 mọi người giúp em với ạ
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 09:42:04 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Câu 37: Do hạt nhân heli bay ra vuông góc với hạt proton ta có:[tex]p^{2}_{\alpha }+p^{2}_{p}=p_{X}^{2}\Leftrightarrow m_{\alpha }.K_{\alpha }+m_{p}K_{p}=m_{X}.K_{X}(1)[/tex]
Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có:[tex]Q+K_{p}=K_{\alpha }+K_{X}\Rightarrow Q=K_{\alpha }+K_{X}-K_{p}(2)[/tex]
Từ (1) và (2) ta có: Q= 2,125MeV>0 vậy A


Tiêu đề: Trả lời: DHSPHN Lần 6 mọi người giúp em với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 09:45:22 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
em đọc sai đề mất bài hạt nhân
heeeeeeeeeeeeeee
cảm ơn mọi người
giúp em 2 bài còn lại với ạ


Tiêu đề: Trả lời: DHSPHN Lần 6 mọi người giúp em với ạ
Gửi bởi: SH.No1 trong 09:47:23 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
13) ta có [tex]2ZL=ZC==>Uam=I.Zam=\frac{U.\sqrt{R^2 + ZL^2}}{\sqrt{R^2 + (Zl-Zc)^2}}=100V[/tex]