Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mysmallstar12 trong 08:41:42 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9500Tiêu đề: Dao động cơ cần giúp
Gửi bởi: mysmallstar12 trong 08:41:42 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Một chất điểm dao động điều hoà có vận tốc bằng không tại hai thời điểm liên tiếp là t1=2,2 (s) và t2= 2,9(s). Tính từ thời điểm ban đầu ( to = 0 s) đến thời điểm t2 chất điểm đã đi qua vị trí cân bằng
A. 6 lần . B. 5 lần . C. 4 lần . D. 3 lần .


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 08:46:47 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Một chất điểm dao động điều hoà có vận tốc bằng không tại hai thời điểm liên tiếp là t1=2,2 (s) và t2= 2,9(s). Tính từ thời điểm ban đầu ( to = 0 s) đến thời điểm t2 chất điểm đã đi qua vị trí cân bằng
A. 6 lần . B. 5 lần . C. 4 lần . D. 3 lần .

T/2=0,7s=>T=1.4s=>t2=2T+T/14tai thời điểm t2 nó ở đúng VTB T/14 chỉ quét dc pi/7<pi/2=>4 lần


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ cần giúp
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:49:51 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Cái tên bạn đặt ban đầu: Câu 1: Một chất điểm dao động điều hoà có vận tốc bằng không tại ...

Là dài lê thê và không rõ ý nói cái gì? Bạn định ghi cả đề bài toán là tên topic à? Chúng tối đã sửa lại tên topic là Dao động cơ cần giúp

Lần sau chúng tôi đề nghị bạn đặt tên rõ nội dung và cực kỳ ngắn gọn. Bạn nên xem QUY ĐỊNH CẦN THIẾT ở bên trên trước khi đăng bài.

Lần này chúng tôi sửa tên tiêu đề lại cho bạn, lần sau thì sẽ khóa những topic có tên quá dài và vi phạm quy định 2.