Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Dangaiphuong trong 08:26:03 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9496Tiêu đề: Bài tập lưỡng tử ánh sáng?
Gửi bởi: Dangaiphuong trong 08:26:03 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Cường độ dòng quang điện bão hòa Ibh=0,32 mA.biết rằng chỉ có 80 % số electron tác ra khỏi catôt được chuyển động về anot.số elctron tác ra khỏi catôt trong thời gian 20 s là?   


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập lưỡng tử ánh sáng?
Gửi bởi: ankenz trong 08:39:16 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Cường độ dòng quang điện bão hòa Ibh=0,32 mA.biết rằng chỉ có 80 % số electron tác ra khỏi catôt được chuyển động về anot.số elctron tác ra khỏi catôt trong thời gian 20 s là?   
ta có [tex]n=\frac{Ibh}{e}[/tex]
[tex]h=\frac{n}{N} nên N =\frac{n}{H}[/tex]
với n là số e chuyển động về anot
N là e tách ra khỏi catot
vậy số e tách ra khỏi catot trong 20 giây là
N=[tex]\frac{Ibh.100.20}{80.e}[/tex]=2,5.10^15