Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: denyoblur trong 07:15:19 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9492Tiêu đề: Giúp mình các câu trắc nghiệm này nhé (3)
Gửi bởi: denyoblur trong 07:15:19 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
1) Cho 6,72l hai khí có số mol bằng nhau axetilen và propan lội từ từ qua 0,16 lít dd Br2 ),5M thấy dung dịch mất màu hoàn toàn, khí đi ra khỏi bình chiếm thể tích 5,5 lít đo ở 25 độ C và 760mmhg. Khối lượng sản phẩm cộng brom la:
a) 25,95g b) 23,25g c)17,95g d)14,75g

2) Có thể dùng hòa chất nào sau đâu đề phân biệt 5 lọ chưa các chất màu đen sau: Ag2O, CuO, FeO, MnO2, (Fe+FeO) ?
a) dd HNO3 b) dd Fe2(SO4)3 c) dd HCl d) dd NaOH

3) Có 3 chất lỏng là C2H5OH C6H6 C6H5NH2 và 3 dung dịch Nh4HCo3, NaAlO2, C6H5ONa. Chỉ dùng ddung dịch chất nào dưới đây có thể nhân biết được... ? Đáp án là HCl, giải thích hộ em ạ ^^

4) Oxit B có công thức X2O. Tổng số hạt cơ bản p, n, e trong B là 92, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28, B là chất nào ?
a) Na2O b) K2O c) Cl2O d) N2O


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình các câu trắc nghiệm này nhé (3)
Gửi bởi: khaikull trong 11:12:28 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
1) Cho 6,72l hai khí có số mol bằng nhau axetilen và propan lội từ từ qua 0,16 lít dd Br2 ),5M thấy dung dịch mất màu hoàn toàn, khí đi ra khỏi bình chiếm thể tích 5,5 lít đo ở 25 độ C và 760mmhg. Khối lượng sản phẩm cộng brom la:
a) 25,95g b) 23,25g c)17,95g d)14,75g

2) Có thể dùng hòa chất nào sau đâu đề phân biệt 5 lọ chưa các chất màu đen sau: Ag2O, CuO, FeO, MnO2, (Fe+FeO) ?
a) dd HNO3 b) dd Fe2(SO4)3 c) dd HCl d) dd NaOH

3) Có 3 chất lỏng là C2H5OH C6H6 C6H5NH2 và 3 dung dịch Nh4HCo3, NaAlO2, C6H5ONa. Chỉ dùng ddung dịch chất nào dưới đây có thể nhân biết được... ? Đáp án là HCl, giải thích hộ em ạ ^^

4) Oxit B có công thức X2O. Tổng số hạt cơ bản p, n, e trong B là 92, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28, B là chất nào ?
a) Na2O b) K2O c) Cl2O d) N2O

câu 4
ta có hệ
2p+n=92
2p-n=28
giải hệ ta dc p=30 và n=32
nên A=62
ta có 2X+16=62 nen X=23. đáp án A