Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kuramaoct trong 07:02:59 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9489Tiêu đề: Giúp em 1 bài điện xoay chiều liên quan đến pha ạ
Gửi bởi: kuramaoct trong 07:02:59 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Đoạn mạch RLC (L thuần)  , tần số thay đổi dc .Khi tần số là f1 và f2 thì pha ban đầu của dòng điện trong mạch là -pi/6 và pi/12  còn cường độ dòng điện hiệu dụng không thay đổi . Hệ số công suất của mạch khi f = f1 là ?
Đáp án: 0.9239


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em 1 bài điện xoay chiều liên quan đến pha ạ
Gửi bởi: traugia trong 08:01:37 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Gọi độ lệch pha của u và i khi tần số là f1 và f2 lần lượt là [tex]\varphi _{1}[/tex] và [tex]\varphi _{2}[/tex]
Theo giả thiết đề bài ta có: [tex]\varphi _{2} - \varphi _{1} = -\frac{\pi }{4} <=> \varphi _{2} = \varphi _{1}-\frac{\pi }{4}[/tex]
<=> [tex]tan\varphi _{2} = tan (\varphi _{1} - \frac{\pi }{4})[/tex] (1)
Mà khi tần số dòng điện là f1 và f2 thì cường độ dòng điện có giá trị hiệu dụng không đổi:
=> [tex]Z_{L_{1}} - Z_{C_{1}} = -(Z_{L_{2}}-Z_{C_{2}})[/tex]
Chia cả hai vế cho R ta được[tex]\frac{Z_{L_{1}} - Z_{C_{1}}}{R} = -\frac{(Z_{L_{2}}-Z_{C_{2}})}{R} <=> tan\varphi _{1} = -tan\varphi _{2}[/tex] (2)
Từ (1) và (2) ta có: [tex]-tan\varphi _{1} = tan (\varphi _{1} - \frac{\pi }{4})[/tex]
Giải phương trình trên ta tìm được: [tex]\varphi _{1} = -\frac{\pi }{8} => Cos\varphi _{1} = 0,9239[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Giúp em 1 bài điện xoay chiều liên quan đến pha ạ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:10:08 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Đoạn mạch RLC (L thuần)  , tần số thay đổi dc .Khi tần số là f1 và f2 thì pha ban đầu của dòng điện trong mạch là -pi/6 và pi/12  còn cường độ dòng điện hiệu dụng không thay đổi . Hệ số công suất của mạch khi f = f1 là ?
Đáp án: 0.9239
làm gjống anh traugja. Denta phj=phj 1-phj 2 = pj/4.
Do cườg độ hjệu dụng bằng nhau => khj vẽ gđ vecto , U là tja pkân gjác của I1 & I2. Hay phj (U/I)=pj/8.
Cos phj= 0,9238