Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: denyoblur trong 06:57:27 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9487Tiêu đề: giúp mình các bài hóa trắc nghiệm ôn thi nhé ^^!
Gửi bởi: denyoblur trong 06:57:27 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
1. Cho phản ứng FeS + h2So4 -> Fe2(So4)3 + So2 + H20 Hệ số cân bằng của H2So4 là: a) 4 b) 12 c) 10 d) 8

2) Cho 16 gam Cu vào 200ml dung dịch HNO3 phản ứng vừa đủ giải phóng một hỗn hợp 4,48l khí NO và NO2 có tỉ khối hơi so với H2 là 19. Tính CM của dung dịch HNO3
a)  2M b) 3M c) 1,5M d.0,5M

3) Hỗn hợp khí gồm 2 khí H2S và CO2 có tỉ khối hơi so với H2 là 19,5.  Thể tích dd KOH 1M tối thiểu cần hấp thụ hết 4,48l hỗn hợp X (đkc) cho trên là:
a) 50ml b) 100ml c) 200ml d.100ml hay 200ml

4) Cần hòa tan bao nhiêu gam SO3 vào 100g dd H2SO4 10% để được dung dịch H2SO4 20% ?
a) 6,32g b) 8,224g c) 9,756g d.10,46g


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình các bài hóa trắc nghiệm ôn thi nhé ^^!
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:19:52 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

3) Hỗn hợp khí gồm 2 khí H2S và CO2 có tỉ khối hơi so với H2 là 19,5.  Thể tích dd KOH 1M tối thiểu cần hấp thụ hết 4,48l hỗn hợp X (đkc) cho trên là:
a) 50ml b) 100ml c) 200ml d.100ml hay 200ml

4) Cần hòa tan bao nhiêu gam SO3 vào 100g dd H2SO4 10% để được dung dịch H2SO4 20% ?
a) 6,32g b) 8,224g c) 9,756g d.10,46g
3. nhh khí =0,2 tỷ khối so với H2 là 19,5  dùng đường chéo tính được nH2S=nCO2=0,1 mol

Thể tích tối thiểu cần hấp thu hết X thì phải sinh ra muối axit

H2S + NaOH ---->NaHS +H20              CO2 +NaOH --->NaHCO3

Từ đó tính được nNaOH=0,2 --->V=200ml

4. PT PƯ SO3 +H20 --->H2S04
100g S03 thì có 122,5g H2S04 -->nồng độ % tương ứng là 122,5%
Gọi m là khối lượng của S03 ,dùng sơ đồ đường chéo ta có
[tex]\frac{m}{100}=\frac{20-10}{122,5-20}[/tex] ==>m=9,756g


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình các bài hóa trắc nghiệm ôn thi nhé ^^!
Gửi bởi: khaikull trong 11:02:14 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
1. Cho phản ứng FeS + h2So4 -> Fe2(So4)3 + So2 + H20 Hệ số cân bằng của H2So4 là: a) 4 b) 12 c) 10 d) 8đáp án là 10 bạn nhé
 hệ số lần lượt theo ptr của bạn là  2 10  1  9  10


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình các bài hóa trắc nghiệm ôn thi nhé ^^!
Gửi bởi: khaikull trong 09:32:04 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
1. Cho phản ứng FeS + h2So4 -> Fe2(So4)3 + So2 + H20 Hệ số cân bằng của H2So4 là: a) 4 b) 12 c) 10 d) 8

2) Cho 16 gam Cu vào 200ml dung dịch HNO3 phản ứng vừa đủ giải phóng một hỗn hợp 4,48l khí NO và NO2 có tỉ khối hơi so với H2 là 19. Tính CM của dung dịch HNO3
a)  2M b) 3M c) 1,5M d.0,5M

3) Hỗn hợp khí gồm 2 khí H2S và CO2 có tỉ khối hơi so với H2 là 19,5.  Thể tích dd KOH 1M tối thiểu cần hấp thụ hết 4,48l hỗn hợp X (đkc) cho trên là:
a) 50ml b) 100ml c) 200ml d.100ml hay 200ml

4) Cần hòa tan bao nhiêu gam SO3 vào 100g dd H2SO4 10% để được dung dịch H2SO4 20% ?
a) 6,32g b) 8,224g c) 9,756g d.10,46g

theo mk cái bài 2: dùng pp đường chéo
30______________8
              38
44______________8
ta dc tỷ số [tex]\frac{n_{NO}}{n_{NO_2}}=1[/tex]
muk [tex]n_{NO}+n_{NO_{2}}=\frac{4,48}{22,4}=0.2[/tex]
nên [tex]n_{NO}=0.1[/tex]
ta có pt
[tex]3Cu + 8H^{+}+2NO_{3}^{-} -> 3Cu^{2+} + 2NO +4H_{2}O[/tex]
    0.15  0.4                                          0.1
ta có [tex]n_{HNO_{3}}=0.4[/tex]
nên [tex]C_{M}=\frac{0.4}{0.2}=2[/tex]
đáp án là 2 đúng ko bạn