Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KPS trong 06:40:01 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9486Tiêu đề: VÀI BÀI CẦN MN GIÚP
Gửi bởi: KPS trong 06:40:01 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
1) Một thí nghiệm khe Young có a=2mm,D=1,5m, người ta quan sát thấy hệ vân giao thoa đo khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 7 có chiều dài 3,5mm. Bước sóng trong thí nghiệm là?
[tex]A. 0,933\mu m[/tex]

[tex]B. 0,467\mu m[/tex]

[tex]C. 0,667\mu m[/tex]

D. [tex]0,519\mu m[/tex]

2) Trong thí nghiệm Yang về giao thoa ánh sáng, ánh sáng đơn sắc được sử dụng có bước sóng [tex]\lambda[/tex], với hai khe sáng S1, S2 cách nhau a(mm). Các vân giao thoa được quan sát trên một màn ảnh M song song với hai khe và cách hai khe một khoảng D. Nếu dời màn lại gần thêm 50cm theo phương vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe sáng thì khoảng vân thay đổi một lượng bằng 250 lần bước sóng. Tính a?
A. 2mm
B. 5mm
C. 2cm
D. 2cm

3) Một bênh nhân điều trị  bằng đồng vị phóng xạ, dùng tia [tex]\gamma[/tex] để diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ ban đầu là [tex]\Delta t=12[/tex] phút, cứ sau 2 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết đồng vị phóng xạ có chu kỳ bán rã T=4 tháng( coi thời gian chiếu xạ nhỏ hơn nhiều so với  chu kỳ bán rã) và vẫn dùng nguồn phóng xạ trong lần đầu. Hỏi lần chiếu xạ thứ 3 phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân được chiếu xạ bằng 2/3 lượng tia [tex]\gamma[/tex] như lần đâu?
A. 34phut
B. 16 phút
C. 22 phút
D. 22 phút

nhờ mn giải giúp cảm ơn mnTiêu đề: Trả lời: VÀI BÀI CẦN MN GIÚP
Gửi bởi: ODD trong 06:51:40 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Câu 1. vân 2 đến 7 có 5i=> i=0.7mm => lambda


Tiêu đề: Trả lời: VÀI BÀI CẦN MN GIÚP
Gửi bởi: khaikull trong 06:54:27 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
1) Một thí nghiệm khe Young có a=2mm,D=1,5m, người ta quan sát thấy hệ vân giao thoa đo khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 7 có chiều dài 3,5mm. Bước sóng trong thí nghiệm là?
[tex]A. 0,933\mu m[/tex]

[tex]B. 0,467\mu m[/tex]

[tex]C. 0,667\mu m[/tex]

D. [tex]0,519\mu m[/tex]

2) Trong thí nghiệm Yang về giao thoa ánh sáng, ánh sáng đơn sắc được sử dụng có bước sóng [tex]\lambda[/tex], với hai khe sáng S1, S2 cách nhau a(mm). Các vân giao thoa được quan sát trên một màn ảnh M song song với hai khe và cách hai khe một khoảng D. Nếu dời màn lại gần thêm 50cm theo phương vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe sáng thì khoảng vân thay đổi một lượng bằng 250 lần bước sóng. Tính a?
A. 2mm
B. 5mm
C. 2cm
D. 2cm

3) Một bênh nhân điều trị  bằng đồng vị phóng xạ, dùng tia [tex]\gamma[/tex] để diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ ban đầu là [tex]\Delta t=12[/tex] phút, cứ sau 2 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết đồng vị phóng xạ có chu kỳ bán rã T=4 tháng( coi thời gian chiếu xạ nhỏ hơn nhiều so với  chu kỳ bán rã) và vẫn dùng nguồn phóng xạ trong lần đầu. Hỏi lần chiếu xạ thứ 3 phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân được chiếu xạ bằng 2/3 lượng tia [tex]\gamma[/tex] như lần đâu?
A. 34phut
B. 16 phút
C. 22 phút
D. 22 phút

nhờ mn giải giúp cảm ơn mnbài 1
Th1 2 sóng cùng 1 phía so với vân trung tâm
[tex]x_{2}=\frac{k\lambda D}{a}=\frac{2\lambda 1.5}{2}=1.5\lambda[/tex]
[tex]x_{7}=\frac{k\lambda D}{a}=\frac{7\lambda 1.5}{2}=5.25\lambda[/tex]
ta có [tex]\Delta x=x_{7}-x_{2}=3.75\lambda=3.5 nên \lambda=0.933[/tex]
Th2 2 sóng nằm 2 phía so với vân trung tâm thì [tex]\Delta x=x_{7}+x_{2}=6.75\lambda=3.5 nên \lambda=0.519[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: VÀI BÀI CẦN MN GIÚP
Gửi bởi: ODD trong 06:55:11 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Câu 2. D giảm => i giảm. Ta có:[tex]i=\frac{D}{a}\lambda[/tex]
mà[tex]i-250\lambda =\frac{D-50}{a}\lambda[/tex]
 =>250[tex]\lambda =\frac{50}{a}\lambda[/tex]
=> a
Câu 3. bạn áp dụng ct: [tex]N_1t_1=N_2t_2[/tex]
 cái này ngại viết quá  :D


Tiêu đề: Trả lời: VÀI BÀI CẦN MN GIÚP
Gửi bởi: ODD trong 07:00:40 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Câu 1. vân 2 đến 7 có 5i=> i=0.7mm => lambda
câu này thiếu 1 TH sorry ^^


Tiêu đề: Trả lời: VÀI BÀI CẦN MN GIÚP
Gửi bởi: kydhhd trong 12:25:14 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012


3) Một bênh nhân điều trị  bằng đồng vị phóng xạ, dùng tia [tex]\gamma[/tex] để diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ ban đầu là [tex]\Delta t=12[/tex] phút, cứ sau 2 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết đồng vị phóng xạ có chu kỳ bán rã T=4 tháng( coi thời gian chiếu xạ nhỏ hơn nhiều so với  chu kỳ bán rã) và vẫn dùng nguồn phóng xạ trong lần đầu. Hỏi lần chiếu xạ thứ 3 phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân được chiếu xạ bằng 2/3 lượng tia [tex]\gamma[/tex] như lần đâu?
A. 34phut
B. 16 phút
C. 22 phút
D. 22 phút

nhờ mn giải giúp cảm ơn mn


lượng phong xạ được chiếu xạ ban đầu là:[tex]\Delta N=N(1-2^{-\frac{t1}{T}})=N\frac{t1}{T}[/tex]
số hạt còn lại là:[tex]N1=N.2^{-\frac{t1}{T}}[/tex][tex]\approx N[/tex]

trị xạ lần 3 thì số hạt con lai khi tới chiếu xạ lần 3 là(sau 1 chu kì):[tex]N2=\frac{N1}{2}[/tex][tex]\approx \frac{N}{2}[/tex]

lượng tia gama được chiếu xạ lần 3 là:[tex]\Delta N2=N2.(1-2^{-\frac{t2}{T}})=N2\frac{t2}{T}=\frac{2}{3}N\frac{t1}{T}\Rightarrow t2=\frac{2}{3}t1.\frac{N}{N2}\approx \frac{4}{3}12=16phut[/tex]