Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bimbim trong 06:26:55 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9484Tiêu đề: giúp mình vài bài lý 12
Gửi bởi: bimbim trong 06:26:55 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
1/ một đồng hồ quả lắc đếm s (T=2s) , quả lắc được coi như 1 con lắc đơn với dây treo và vật nặng làm bằng đồng có khối lượng riêng 8900kg/m^3. Bỏ qua ảnh hưởng của lực cản không khí đến chu kì của con lắc. Nếu đưa đồng hồ ra không khí thì chu kì dao động của con lắc bằng
2/ Nối 2 cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm R=20 OHm, mắc nối tiếp với tụ điện. Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng /phút  thì cường độ dòng điện hiệu dụng trogn đopạn mạch là 6A. Nếu roto của máy quay với tốc độ 2n vòng/ phút thì dung kháng của tụ là?
3/ 2 vật nhỏ M và N cùng xuất phát từ gốc tọa độ, theo cùng 1 chiều và dao động điều hòa trên trục x với cùng biên độ. Chu kì của M gấp 3 lần của N. Tỉ số độ lớn vận tốc của M và N khi chúng gặp nhau là ?


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình vài bài lý 12
Gửi bởi: mark_bk99 trong 08:22:25 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
2/ Nối 2 cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm R=20 OHm, mắc nối tiếp với tụ điện. Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng /phút  thì cường độ dòng điện hiệu dụng trogn đopạn mạch là 6A. Nếu roto của máy quay với tốc độ 2n vòng/ phút thì dung kháng của tụ là?
Khi quay đều với n vòng/phút I=[tex]\frac{kn}{\sqrt{R^{2}+ZC^{2}}}[/tex]=6

Khi quay với 2n vòng/phút thì I'=[tex]\frac{k2n}{\sqrt{R^{2}+ZC^{2}/4}}[/tex]

ĐỀ thiếu dữ kiện roài !!!!! Ko bik I'=???????Tiêu đề: Trả lời: giúp mình vài bài lý 12
Gửi bởi: bimbim trong 09:11:50 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
2/ Nối 2 cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm R=20 OHm, mắc nối tiếp với tụ điện. Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng /phút  thì cường độ dòng điện hiệu dụng trogn đopạn mạch là 6A. Nếu roto của máy quay với tốc độ 2n vòng/ phút thì dung kháng của tụ là?
Khi quay đều với n vòng/phút I=[tex]\frac{kn}{\sqrt{R^{2}+ZC^{2}}}[/tex]=6

Khi quay với 2n vòng/phút thì I'=[tex]\frac{k2n}{\sqrt{R^{2}+ZC^{2}/4}}[/tex]

ĐỀ thiếu dữ kiện roài !!!!! Ko bik I'=???????


Sr bạn, Bim gõ đề bị thiếu rồi, người ta cho quang n vòng/phút, thì I=1A, quay 3n/vóng/phút thì I=6A
cảm ơn bạn nhiều nha, có công thức tổng quát nên Bim tự làm đc rồi


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình vài bài lý 12
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 09:30:19 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
1/ một đồng hồ quả lắc đếm s (T=2s) , quả lắc được coi như 1 con lắc đơn với dây treo và vật nặng làm bằng đồng có khối lượng riêng 8900kg/m^3. Bỏ qua ảnh hưởng của lực cản không khí đến chu kì của con lắc. Nếu đưa đồng hồ ra không khí thì chu kì dao động của con lắc bằng
2/ Nối 2 cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm R=20 OHm, mắc nối tiếp với tụ điện. Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng /phút  thì cường độ dòng điện hiệu dụng trogn đopạn mạch là 6A. Nếu roto của máy quay với tốc độ 2n vòng/ phút thì dung kháng của tụ là?
3/ 2 vật nhỏ M và N cùng xuất phát từ gốc tọa độ, theo cùng 1 chiều và dao động điều hòa trên trục x với cùng biên độ. Chu kì của M gấp 3 lần của N. Tỉ số độ lớn vận tốc của M và N khi chúng gặp nhau là ?
câu 3 ra là 1/2 phải không


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình vài bài lý 12
Gửi bởi: bimbim trong 09:35:08 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
1/ một đồng hồ quả lắc đếm s (T=2s) , quả lắc được coi như 1 con lắc đơn với dây treo và vật nặng làm bằng đồng có khối lượng riêng 8900kg/m^3. Bỏ qua ảnh hưởng của lực cản không khí đến chu kì của con lắc. Nếu đưa đồng hồ ra không khí thì chu kì dao động của con lắc bằng
2/ Nối 2 cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm R=20 OHm, mắc nối tiếp với tụ điện. Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng /phút  thì cường độ dòng điện hiệu dụng trogn đopạn mạch là 6A. Nếu roto của máy quay với tốc độ 2n vòng/ phút thì dung kháng của tụ là?
3/ 2 vật nhỏ M và N cùng xuất phát từ gốc tọa độ, theo cùng 1 chiều và dao động điều hòa trên trục x với cùng biên độ. Chu kì của M gấp 3 lần của N. Tỉ số độ lớn vận tốc của M và N khi chúng gặp nhau là ?
câu 3 ra là 1/2 phải không
câu 3 đáp án là 1/3, cách giải của bạn sao?


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình vài bài lý 12
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 09:54:43 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
1/ một đồng hồ quả lắc đếm s (T=2s) , quả lắc được coi như 1 con lắc đơn với dây treo và vật nặng làm bằng đồng có khối lượng riêng 8900kg/m^3. Bỏ qua ảnh hưởng của lực cản không khí đến chu kì của con lắc. Nếu đưa đồng hồ ra không khí thì chu kì dao động của con lắc bằng
2/ Nối 2 cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm R=20 OHm, mắc nối tiếp với tụ điện. Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng /phút  thì cường độ dòng điện hiệu dụng trogn đopạn mạch là 6A. Nếu roto của máy quay với tốc độ 2n vòng/ phút thì dung kháng của tụ là?
3/ 2 vật nhỏ M và N cùng xuất phát từ gốc tọa độ, theo cùng 1 chiều và dao động điều hòa trên trục x với cùng biên độ. Chu kì của M gấp 3 lần của N. Tỉ số độ lớn vận tốc của M và N khi chúng gặp nhau là ?
câu 3 ra là 1/2 phải không
câu 3 đáp án là 1/3, cách giải của bạn sao?
úi nhầm nhìn nhầm là gấp 2 lần.cách của mình như sau coi hai vật là con lắc lò xo(để đơn giản) có cùng độ cứng k, cùng A có khối lương la mM và mN thì theo đầu bài ta có mM=9mN
do hai vật cùng A khi gặp nhau có cùng ly độ nên có thế năng bằng nhau nên có động năng bằng nhau nên
v2M.mM=v2N.mN
suy ra tỉ số là 1/3