Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: lequyen94th trong 06:18:03 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9482Tiêu đề: một số thắc mắc về điện
Gửi bởi: lequyen94th trong 06:18:03 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
thầy ơi cho em hỏi .có phải điện lượng truyền qua tiết diện dây phẳng trong 1 chu kì bằng 0 không ạ?
nếu bằng không thì tại sao 1 số bài ngườ ta lại bắt tính điện lượng trong 1 T hả thầy??
em rất thắc mắc ,mong thầy chỉ giúp ,em chân thành cảm ơn trước ạ


Tiêu đề: Trả lời: một số thắc mắc về điện
Gửi bởi: lequyen94th trong 06:31:03 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
còn 1 số câu em nhờ các thầy giải giúp em với
 1/ Hai  nguồn sóng kết hợp trên  mặt nước cách nhau S1S2  = 20cm dao động điều hòa  cùng  phương theo phương thẳng đứng, cùng tần số f = 50Hz, cùng biên độ và cùng pha ban đầu bằng không. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 4m/s. Những điểm nằm trên đường trung trực của S1S2 mà tại đó dao động tổng hợp luôn cùng pha với dao động tổng hợp tại trung điểm O của S1S2 thì cách O một khoảng nhỏ nhất là: A. 2,5cm;  B. 5cm;  C. 15cm;  D. 10cm;
em làm thế này d=(2k+1)lamda/4 >= 10 => k=3 (do d nhỏ nhất ) => d=14 =>MO =9,8 =>D

tại sao Đá lại là C ạ

2/Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về dao động duy trì và dao động cưỡng bức.
A. Cách thức làm duy trì dao động trong dao động duy trì và dao động cưỡng bức là như nhau.
B. Khi hệ dao động cưỡng bức đang dao động với tần số bằng tần số dao động riêng thì biên độ dao động sẽ bị
giảm nếu ta làm tăng  ma sát (lực cản) lên.
C. Dù duy trì dao động bằng cách nào thì tần số dao động cũng là đặc trưng riêng của hệ, chỉ phụ thuộc các đặc
tính của hệ.
D. Hệ dao động có thể duy trì được dao động nếu liên tục cung cấp năng lượng cho hệ  với công suất tùy ý.
em nghĩ là C có đúng ko ạ

Câu 23: Một hòn bi nhỏ gắn với một nhánh của một âm thoa và tiếp xúc với mặt nước rộng. Gõ nhẹ vào âm thoa để làm bi dao động theo phương thẳng đứng. Sóng truyền trên mặt nước với vận tốc 80 cm/s có biên độ coi không đổi. Hai điểm A và B trên phương truyền sóng cách nhau 10 cm, sóng truyền từ A đến M rồi đến B. Điểm M cách A một đoạn 2 cm có phương trình sóng là:  2 cos(40pi t+3pi/4)  thì phương trình sóng tại A và B lần lượt
là:
A.  2 cos(40pit+ 7pi / 4)  và  2 cos(40pit +13pi / 4)  
B.  2 cos(40pit+ 7pi / 4)   và  2 cos(40pit +13 pi/ 4)
C.  2 cos(40pit +13 pi/ 4)   và  2 cos(40pit +7pi / 4)
D.  2 cos(40pit +13 pi/ 4)   và  2 cos(40pit +7pi / 4)
em làm đi làm lại là A nhưng ĐÁ khác thầy ạTiêu đề: Trả lời: một số thắc mắc về điện
Gửi bởi: lequyen94th trong 10:47:59 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
 [-O< mọi ngườ giúp em với ạ :-t


Tiêu đề: Trả lời: một số thắc mắc về điện
Gửi bởi: lequyen94th trong 06:05:26 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
 :-[ chẳng có ai giúp mình


Tiêu đề: Trả lời: một số thắc mắc về điện
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:11:04 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
còn 1 số câu em nhờ các thầy giải giúp em với
 1/ Hai  nguồn sóng kết hợp trên  mặt nước cách nhau S1S2  = 20cm dao động điều hòa  cùng  phương theo phương thẳng đứng, cùng tần số f = 50Hz, cùng biên độ và cùng pha ban đầu bằng không. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 4m/s. Những điểm nằm trên đường trung trực của S1S2 mà tại đó dao động tổng hợp luôn cùng pha với dao động tổng hợp tại trung điểm O của S1S2 thì cách O một khoảng nhỏ nhất là: A. 2,5cm;  B. 5cm;  C. 15cm;  D. 10cm;
em làm thế này d=(2k+1)lamda/4 >= 10 => k=3 (do d nhỏ nhất ) => d=14 =>MO =9,8 =>D

tại sao Đá lại là C ạ

[tex]u_1=u_2=acos\omega t[/tex]  và [tex]\lambda =v/f=8cm[/tex]


pt giao thoa tại một điểm cách 2 nguồn lần lượt d1, d2 là:

[tex]u=2acos(\frac{\pi }{\lambda }(d_2-d_1)).cos(\omega t-\frac{\pi }{\lambda }(d_1+d_2))[/tex]

O là trung điểm S1S2 nên d1 = d2 = 10 cm => [tex]\varphi _O=-\frac{5\pi }{2}[/tex]

Gọi M là điểm bất kì trên trung trực S1S2 cách 2 nguồn d, thì pha ban đầu của M là

[tex]\varphi _M=-\frac{2\pi d}{\lambda }[/tex]

để M đồng pha O thì: [tex]\frac{2\pi d}{\lambda }-\frac{5\pi }{2}=k2\pi =>d=8k+10[/tex]

dễ thấy d > 10 cm => k >0,  để M gần O nhất thì k = 1

=> d = 18 cm => [tex]MO_m_i_n=\sqrt{18^2-10^2}\approx 15cm[/tex]