Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: khaikull trong 06:15:45 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9481Tiêu đề: điện xoay chiều mọi người giúp
Gửi bởi: khaikull trong 06:15:45 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
1) hai đầu mạch RLc,  cuộn dây thuần cảm, được duy trì điện áp [tex]u_{AB}=U_{0}cos(\omega t)[/tex]. thay đổi R. khí R=24 thì Pmax=300. hỏi khi R=18 thì P là bao nhiêu  (đá 288)

2) 1 mạch RLC, L thay đổi được. f=50Hz.
[tex]L=L_{1}=\frac{1}{\pi}[/tex] và [tex]L=L_{2}=\frac{3}{\pi}[/tex] thì hệ số công suất mạch điện = nhau và =1/2. R= (đá[tex]\frac{100}{\sqrt{3}}[/tex])

Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều mọi người giúp
Gửi bởi: ODD trong 06:47:01 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
khi Pmax, R=|Zl-Zc|=24 ohm =>[tex]\frac{U^2}{Z}.cos\varphi =300[/tex]
 với Z= 24[tex]\sqrt{2}[/tex]
 =>U =120V
Từ đó  với R= 18 ohm => Z=30 ohm=> P=[tex]\frac{U^2}{30^2}.18=288[/tex]