Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: khaikull trong 06:01:44 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9479Tiêu đề: bài sóng cần mọi người giúp
Gửi bởi: khaikull trong 06:01:44 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
1)O1O2= 20cm. pt [tex]u_{1}=u_{2}=5cos(100\pi t)[/tex]. v=2(m/s). số đường hypebol dd với biên độ cực đại ko kể O1, O2 là. A.8 B.9

2)S1S2=20cm. [tex]u_{1}=2cos(50\pi t)[/tex] và [tex]u_{2}=3cos(50\pi t+\pi)[/tex]. v=1(m/s). M cách S1 là 12cm, cách S2 là 16cm. Số điểm dđ cực đại trên S2M là  A.4 B.5 C.6Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cần mọi người giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 06:07:55 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
O1O2= 20cm. pt [tex]u_{1}=u_{2}=5cos(100\pi t)[/tex]. v=2(m/s). số đường hypebol dd với biên độ cực đại ko kể O1, O2 là. A.8 B.9

bước sóng:[tex]\lambda =v\frac{2\Pi }{\omega }=2\frac{2\Pi }{100\Pi }=4cm[/tex]
số cực đại:[tex]-20<4K<20[/tex]
có 9 giá trị của K nên có 9 đường hypebol cực đại


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cần mọi người giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 06:17:46 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

2)S1S2=20cm. [tex]u_{1}=2cos(50\pi t)[/tex] và [tex]u_{2}=3cos(50\pi t+\pi)[/tex]. v=1(m/s). M cách S1 là 12cm, cách S2 là 16cm. Số điểm dđ cực đại trên S2M là  A.4 B.5 C.6


bước sóng=4cm
số cực đại trên S2M được xác định:[tex]M1S1-M1S2\leq K\lambda +\frac{\lambda }{2}<S2S1-S2S2\Rightarrow -2\leq 4K+2<20[/tex][tex]\Rightarrow -1\leq K<4.5[/tex]
các giá trị của K thỏa mãn: k=--1,0,1,2,3,4


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cần mọi người giúp
Gửi bởi: khaikull trong 06:19:49 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

2)S1S2=20cm. [tex]u_{1}=2cos(50\pi t)[/tex] và [tex]u_{2}=3cos(50\pi t+\pi)[/tex]. v=1(m/s). M cách S1 là 12cm, cách S2 là 16cm. Số điểm dđ cực đại trên S2M là  A.4 B.5 C.6


bước sóng=4cm
số cực đại trên S2M được xác định:[tex]M1S1-M1S2\leq K\lambda +\frac{\lambda }{2}<S2S1-S2M\Rightarrow -8\leq 4K+2<4[/tex]
có 3 giá trị của K, không biết đáp án d của đề bài là bao nhiêu

đáp án là 6 bạn ơi


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cần mọi người giúp
Gửi bởi: JakkieQuang trong 12:15:13 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
bài toán xác định cực đại dùng ct d2-d1=k[tex]\Lambda[/tex]   [tex]\Lambda[/tex]=4

+) truyền từ 2 nguồn đến S2 ta có S1S2-S2S2/4 =5
+)truyền từ 2 nguồn tới M  ta có S1M-S2M/4 =3
-3<k<5 suy ra có 6 cực đạiko lấy hai điểm ngoài cùng


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cần mọi người giúp
Gửi bởi: khaikull trong 12:29:17 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
bài toán xác định cực đại dùng ct d2-d1=k[tex]\Lambda[/tex]   [tex]\Lambda[/tex]=4

+) truyền từ 2 nguồn đến S2 ta có S1S2-S2S2/4 =5
+)truyền từ 2 nguồn tới M  ta có S1M-S2M/4 =3
-3<k<5 suy ra có 6 cực đạiko lấy hai điểm ngoài cùng

 đính chính lại nhá. nếu bạn đếm như thế phải là 7 ùi. -2.-1,0,1,2,3,4
muk S1M-S2m=12-16=-4=klamda/2 =>-4=k.4/2 =>k=-2.
như zay mới ra 6 điểm bạn à. hì


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cần mọi người giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 12:44:27 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

2)S1S2=20cm. [tex]u_{1}=2cos(50\pi t)[/tex] và [tex]u_{2}=3cos(50\pi t+\pi)[/tex]. v=1(m/s). M cách S1 là 12cm, cách S2 là 16cm. Số điểm dđ cực đại trên S2M là  A.4 B.5 C.6


bước sóng=4cm
số cực đại trên S2M được xác định:[tex]M1S1-M1S2\leq K\lambda +\frac{\lambda }{2}<S2S1-S2M\Rightarrow -8\leq 4K+2<4[/tex]
có 3 giá trị của K, không biết đáp án d của đề bài là bao nhiêu

đáp án là 6 bạn ơi
uk tớ viết biểu thức nhầm. đã sửa lại ở trên rồi