Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 05:15:34 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9475Tiêu đề: Mạch cộng hưởng cần giúp
Gửi bởi: santacrus trong 05:15:34 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Một mạch dao động điện từ đang dao động tự do , độ tự cảm của cuộn dây là L và điện dung của tụ điên là 1pF. Biết điện áp cực đại trên tụ điện bằng 10V và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm là 1mA. Mạch này cộng hưởng với sóng điện từ có bước sóng:
đ/s: 18,84m


Tiêu đề: Trả lời: Mạch cộng hưởng cần giúp
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 11:06:26 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Một mạch dao động điện từ đang dao động tự do , độ tự cảm của cuộn dây là L và điện dung của tụ điên là 1pF. Biết điện áp cực đại trên tụ điện bằng 10V và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm là 1mA. Mạch này cộng hưởng với sóng điện từ có bước sóng:
đ/s: 18,84m
Áp dụng công thức bảo toàn năng lượng ta có:[tex]\frac{1}{2}C.U^{2}_{0}=\frac{1}{2}.L.I^{2}_{0}\Rightarrow L=\frac{C.U_{0}^{2}}{I_{0}^{2}}=10^{-4}H[/tex]
Bước sóng của sóng điện từ là:[tex]\lambda =2\pi c\sqrt{LC}=2\pi .3.10^{8}\sqrt{10^{-4}.10^{-12}}\approx 18,849m[/tex]