Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 04:51:16 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9472Tiêu đề: Mạch dao động cần giúp
Gửi bởi: santacrus trong 04:51:16 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = 1mH và tụ điện có điện dung C = 0,1uF thực hiện dao động điện từ tự do. Khi cường độ dòng điện tức thời trong mạch là i=6.10-3A thì điện tích trên hai bản tụ điện q=8.10-8C. Điện tích cực đại của tụ điện bằng :
đ/s: Q0=10-7C


Tiêu đề: Trả lời: Mạch dao động cần giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 04:57:41 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = 1mH và tụ điện có điện dung C = 0,1uF thực hiện dao động điện từ tự do. Khi cường độ dòng điện tức thời trong mạch là i=6.10-3A thì điện tích trên hai bản tụ điện q=8.10-8C. Điện tích cực đại của tụ điện bằng :
đ/s: Q0=10-7C
[tex]\omega =\frac{1}{\sqrt{LC}}[/tex]
[tex]\frac{i^{2}}{I^{2}}+\frac{q^{2}}{Q^{2}}=1\Leftrightarrow \frac{i^{2}}{Q^{2}\omega ^{2}}+\frac{q^{2}}{Q^{2}}=1\Rightarrow Q=.....[/tex](bạn thay i q và omega vào tính nhé)