Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 04:42:12 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9471Tiêu đề: Hỏi đại lượng vật lý
Gửi bởi: santacrus trong 04:42:12 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Trong vật lý những đại lượng nào biến thiên với tần số 2f?
                 ------------------------------ với tần số f ?
                 ------------------------------ điều hòa ?
                 ------------------------------ tuần hoàn ?
                 ------------------------------ vừa điều hòa và tuần hoàn ?

------------------thanks------------------------
               


Tiêu đề: Trả lời: Hỏi đại lượng vật lý
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:40:02 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Trong vật lý những đại lượng nào biến thiên với tần số 2f?
                 ------------------------------ với tần số f ?
                 ------------------------------ điều hòa ?
                 ------------------------------ tuần hoàn ?
                 ------------------------------ vừa điều hòa và tuần hoàn ?

------------------thanks------------------------
               

Bạn hỏi chưa rõ ràng lắm. f là tần số gì vậy? bạn giới hạn cụ thể trong phần nào hay chương nào.


Tiêu đề: Trả lời: Hỏi đại lượng vật lý
Gửi bởi: santacrus trong 03:49:04 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Trong vật lý những đại lượng nào biến thiên với tần số 2f?
                 ------------------------------ với tần số f ?
                 ------------------------------ điều hòa ?
                 ------------------------------ tuần hoàn ?
                 ------------------------------ vừa điều hòa và tuần hoàn ?

------------------thanks------------------------
               
Bạn hỏi chưa rõ ràng lắm. f là tần số gì vậy? bạn giới hạn cụ thể trong phần nào hay chương nào.

f chỉ là tần số thôi. Mình muốn hỏi trong chương trình VL 12.