Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 04:31:45 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9470Tiêu đề: giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: santacrus trong 04:31:45 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Cho một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mạch là [tex]u=100\sqrt{2}cos100\pi t(V)[/tex]. Biết cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là [tex]\sqrt{3}A[/tex] và lêch pha [tex]\frac{\pi }{3}[/tex] so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. Giá trị của R và C là
đ/s : [tex]\frac{50}{\sqrt{3}}\Omega ; C=\frac{10^{-3}}{5\pi }F[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 11:26:12 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Cho một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mạch là [tex]u=100\sqrt{2}cos100\pi t(V)[/tex]. Biết cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là [tex]\sqrt{3}A[/tex] và lêch pha [tex]\frac{\pi }{3}[/tex] so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. Giá trị của R và C là
đ/s : [tex]\frac{50}{\sqrt{3}}\Omega ; C=\frac{10^{-3}}{5\pi }F[/tex]
Bài này tương đối đơn giản em chỉ việc áp dụng hai công thức sau:[tex]\sqrt{R^{2}+Z^{2}_{C}}=\frac{U}{I}=\frac{100}{\sqrt{3}}(1)[/tex]
và:[tex]tan\varphi =\frac{-Z_{C}}{R}=tan\left(-\frac{\pi }{3} \right)=-\sqrt{3}(2)[/tex]
Từ (1) và (2) sẽ dễ dàng tìm ra được đáp án. Chúc ngủ ngon. :-h