Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 04:18:03 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9469Tiêu đề: CLLX nhờ mn giải giúp
Gửi bởi: santacrus trong 04:18:03 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Con lắc lò xo treo thẳng đứng, độ cứng k = 80N/m, vật nặng khối lượng 200g dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A = 5cm, lấy g=10m/s2. Trong một chu kì T, lò xo bị nén:
Đ/s : [tex]\frac{\pi }{30}s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: CLLX nhờ mn giải giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 04:29:07 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Con lắc lò xo treo thẳng đứng, độ cứng k = 80N/m, vật nặng khối lượng 200g dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A = 5cm, lấy g=10m/s2. Trong một chu kì T, lò xo bị nén:
Đ/s : [tex]\frac{\pi }{30}s[/tex]

[tex]\Delta l=\frac{mg}{K}=2,5cm, \omega =\sqrt{\frac{K}{m}}=20[/tex]
thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kì bằng 2 lần thời gian con lắc đi từ (-đenta L) đế -A
[tex]t=2\frac{\Pi }{3.20}=\frac{\Pi }{30}s[/tex]